A kurzus kódja(i): TÖ-310/3, TÖN-310/3, BBN-TSP-211/4

A kurzus címe: Pausanias

Az oktató neve: Patay-Horváth András

A kurzus időpontja, helyszíne (ha már lehet tudni):  Cs,8:00-10:00, MUK 6-8. I. 138.

A kurzus leírása: Pausanias a Kr. u. II. században él, ránkmaradt műve a „Görögország leírása” címet viseli. A félév során a jelentkezők érdeklődési körének megfelelően kiválasztott érdekes szemelvények (pl. Athén, Olympia vagy Delphoi látnivalóiról szóló részek) alaposabb megismerése, elemzése és értelmezése a cél. Mivel az egész mű magyar fordításban hozzáférhető, az ógörög nyelv ismerete nem elengedhetetlenül szükséges, de mindenképpen előnyt jelent.

Követelmények, értékelési szempontok: Órai munka.