A kurzus kódja(i): BBN-TÖR-205/4

 

A kurzus címe: Gazdaság, pénz, kereskedelem az ókori Görögországban

 

Az oktató neve: Patay-Horváth András adjunktus

 

A kurzus időpontja, helyszíne Szerda, 08:30-10:00 MUK 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása

A kurzus bevezetésül szolgál az igen szerteágazó tárgyi és írott forrásokhoz. Leginkább az archaikus és klasszikus kor emlékeire koncentrálunk, de természetesen nem hagyhatók figyelmen kívül a hellénisztikus-római korból származó források sem.

 

Követelmények, értékelési szempontok

Minden órán egy adott témakör közös feldolgozása kiadott magyar nyelvű forrásszövegek ill. (általában idegen nyelvű) szakirodalom alapján. Félév félév végén ZH a tanulmányozott szövegekből és képanyagból.