BBN-TÖR-204, OT-TÖR-204

Róma első ezer éve  

2016/2017 tavaszi félév

 

Az előadás célja:

Az előadás és a hozzá kapcsolódó egyéni munka célja az, hogy a történelem szakos hallgatók áttekintést nyerjenek az ókori római történelemről a bronzkortól a Kr. u. 1. század végéig. Az írásos források áttekintése mellett hangsúlyosan szerepelnek a tárgyi és régészeti emlékek. A kronológiai, földrajzi és fogalmi ismeretek elmélyítését szóbeli beugróként megírandó komplex zárthelyi (ZH) segíti elő a vizsgaidőszakban. Szóbeli vizsga az írásbeli sikeres teljesítése nélkül nem lehetséges. A szóbelin a tétel előtt a középiskolás anyag vastagon szedett évszámaiból kapnak kérdést, mert aki a középiskolás anyagot sem tudja, nem tehet sikeres szóbelit.

 

A jegyszerzés feltételei:

Mint előadás látogatásköteles, a hallgató összesen legfeljebb három alkalommal hiányozhat. A kurzushoz szóbeli vizsga tartozik. Feltétel: eredményes beugró ZH. A ZH segédanyagai (amik persze a szóbelihez is kellenek) megtalálhatók:

http://okort.btk.elte.hu/roma1.jpg

http://okort.btk.elte.hu/fogalmakroma.html

http://okort.btk.elte.hu/romateljes.pdf

 

Tematika:

02. 13. Italia népei és az etruszkok. GÖRÖG–RÓMAI TÖRTÉNELEM (tankönyv = GRT) 3.1.1.–3.1.1.4.5; GÖRÖG-RÓMAI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY (GRSZ) 7; 19. dok.

02. 20. Romulus és Remus. Róma latin és sabin királyai. Dumézil, Köves-Zulauf és Wiseman elméletei. GRT 3.1.2.1–3.1.2.3. GRSZ 14; 15; 23; 102. dok.

02. 27. Róma etruszk királyai. Servius Tullius. Bachofen elmélete. Tanaquil. GRT 3. 1. 2. 3–3.1.2.5. GRSZ. 31; 44; 45; 167. dok.

03. 06. A királyság bukása. A köztársaság első évei. Róma és Karthágó korai szerződései. A Poplios Valesios felirat. A XII táblás törvények. GRT 3. 1. 2. 5.–; 3. 2. 2. 2. 4. GRSZ 8; 47; 61; 79; 92. dok.

03. 13. Vergilius: Aeneis. Az eposz történelemképe. Olvasmány: Vergilius: Aeneis. 6. ének. GRT 3. 2. 4. 7– 3. 3. 1. 1. GRSZ 8; 150. dok.

03. 20. A pun háborúk. A Gracchusok és a földkérdés. GRT 3. 2. 2. 3. 1.–3.2.4.16. GRSZ 98; 99; 102; 103; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 120; 124; 125; 126. dok.

03. 27. A római választási rendszer. GRT 3.2.2.4.4.–3.2.2.5.1. GRSZ 128; 134; 138. dok.

04. 03. Polybios elmélete a római köztársaságról. Sallustius, Livius és Horatius hanyatlási koncepciója. Iugurtha háborúja. GRT 3. 2. 4. 2.–3. 2. 4. 3. GRSZ 96; 111; 113; 121; 122; 123; 127; 146; 147. dok.

04. 10. Sallustius: Catilina összeesküvése. Sallustius és Caesar. A kisebbségi csoportok és a többségi társadalom. GRT 3.2.4.4. GRSZ 116; 135. dok.

04. 24. A Rubicon partján. GRT 3. 2. 4. 5.–3. 2. 4. 6. GRSZ 136; 137; 139; 140; 141. dok. Suetonius: Az isteni Caesar.

05. 08. Augustus és a köztársaság. GRT 3. 2. 4. 7– 3. 3. 1. 1. GRSZ 89; 142; 143; 144; 145; 146; 148; 149; 151; 154; 156; 157. dok. Suetonius: Az isteni Augustus.

05. 15. Az Iulius-Claudius dinasztia. A principatus átalakulása Vespasianus korában. GRT 3. 3. 2. 1. – 3. 3. 1. 2. 4. GRSZ 153; 158; 159; 161; 162; 163; 167; 169. dok. Suetonius: Tiberius, Caligula, Az isteni Claudius, Nero. GRT 3. 3. 1. 3.1. – 3. 3. 1. 3. 2. GRSZ 171; 172; 173; 174. dok. Suetonius: Az isteni Vespasianus.

 

Kötelező szakirodalom:

Németh - Hegyi W.: Görög-római történelem. Osiris Kiadó, Budapest, 2015.

Vergilius: Aeneis. 6. ének. (több kiadásban)

Suetonius: A caesarok élete (több kiadásban) Vespasianusig.