ELTE BTK, TI, 2014/15, II. (tavaszi) félév

 

BBN-TÖR-204 ; OT-TÖR-204

Németh György

K

3 kr

H. 8.00–9.30

MUK 6–8 252

 

Róma első ezer éve

 

Az előadás célja:

Az előadás és a hozzá kapcsolódó egyéni munka célja az, hogy a történelem szakos hallgatók áttekintést nyerjenek

az ókori római történelemről a bronzkortól a Kr. u. 1. század végéig. Az írásos források áttekintése mellett

hangsúlyosan szerepelnek a tárgyi és régészeti emlékek. A kronológiai, földrajzi és fogalmi ismeretek elmélyítését

szóbeli beugróként megírandó komplex zárthelyi (ZH) segíti elő a vizsgaidőszakban. Szóbeli vizsga az írásbeli sikeres

teljesítése nélkül nem lehetséges. A szóbelin a tétel előtt a középiskolás anyag vastagon szedett évszámaiból kapnak kérdést, mert aki a középiskolás anyagot sem tudja, nem tehet sikeres szóbelit.

 

A jegyszerzés feltételei:

Mint előadás látogatásköteles, a hallgató összesen legfeljebb három alkalommal hiányozhat.

A kurzushoz szóbeli vizsga tartozik. Feltétel: eredményes beugró ZH. A ZH segédanyagai (amik persze a szóbelihez is

kellenek) megtalálhatók:

http://okort.btk.elte.hu/roma1.jpg

http://okort.btk.elte.hu/fogalmakroma.html

http://okort.btk.elte.hu/romateljes.pdf

 

Tematika:

 

02. 09. Italia népei és az etruszkok. GÖRÖG–RÓMAI TÖRTÉNELEM (tankönyv = GRT) 3.1.1.–3.1.1.4.5;

GÖRÖG-RÓMAI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY (GRSZ) 7; 19. dok.

02. 16. Romulus és Remus. A római királyok. Dumézil, Köves-Zulauf és Wiseman elméletei. GRT 3.1.2.1–3.1.2.3.

GRSZ 14; 15; 23; 102. dok.

02. 23. Róma etruszk királyai. Servius Tullius. Bachofen elmélete. Tanaquil. GRT 3. 1. 2. 3–3.1.2.5. GRSZ. 31; 44; 45;

167. dok.

03. 02. A királyság bukása. A köztársaság első évei. Róma és Karthágó korai szerződései. A Poplios Valesios

felirat. A XII táblás törvények. GRT 3. 1. 2. 5.–; 3. 2. 2. 2. 4. GRSZ 8; 47; 61; 79; 92. dok.

03. 09. Vergilius: Aeneis. Az eposz történelemképe. Olvasmány: Vergilius: Aeneis. 6. ének. GRT 3. 2. 4. 7–

3. 3. 1. 1. GRSZ 8; 150. dok.

03. 16. A pun háborúk. A Gracchusok és a földkérdés. GRT 3. 2. 2. 3. 1.–3.2.4.16. GRSZ 98; 99; 102; 103; 105; 106;

107; 108; 109; 110; 120; 124; 125; 126. dok.

03. 23. A római választási rendszer. GRT 3.2.2.4.4.–3.2.2.5.1. GRSZ 128; 134; 138. dok.

03. 30. Polybios elmélete a római köztársaságról. Sallustius, Livius és Horatius hanyatlási koncepciója. Iugurtha

háborúja. GRT 3. 2. 4. 2.–3. 2. 4. 3. GRSZ 96; 111; 113; 121; 122; 123; 127; 146; 147. dok.

04. 13. Sallustius: Catilina összeesküvése. Sallustius és Caesar. A kisebbségi csoportok és a többségi társadalom.

GRT 3.2.4.4. GRSZ 116; 135. dok.

04. 20. A Rubicon partján. GRT 3. 2. 4. 5.–3. 2. 4. 6. GRSZ 136; 137; 139; 140; 141. dok. Suetonius: Az isteni Caesar.

04. 27. Augustus és a köztársaság. GRT 3. 2. 4. 7– 3. 3. 1. 1. GRSZ 89; 142; 143; 144; 145; 146; 148; 149; 151; 154;

156; 157. dok. Suetonius: Az isteni Augustus.

05. 04. Az Iulius-Claudius dinasztia. GRT 3. 3. 2. 1. – 3. 3. 1. 2. 4. GRSZ 153; 158; 159; 161; 162; 163; 167; 169. dok.

Suetonius: Tiberius, Caligula, Az isteni Claudius, Nero.

05. 11. A principatus átalakulása Vespasianus korában. GRT 3. 3. 1. 3.1. – 3. 3. 1. 3. 2.

GRSZ 171; 172; 173; 174. dok. Suetonius: Az isteni Vespasianus.

 

Kötelező szakirodalom:

Németh - Hegyi W.: Görög-római történelem. Osiris Kiadó, Budapest, 2011.

Németh György (szerk.): Görög-római szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2011.

(Csak az Ókortörténeti Tanszék honlapján felsorolt számú dokumentumok)

 

Ajánlott irodalom:

Vergilius: Aeneis. 6. ének. (http://mek.niif.hu/06500/06540/06540.htm#24)

Suetonius: Caesarok élete (http://mek.oszk.hu/03200/03264/03264.htm)

Németh György (szerk.): Római történeti kézikönyv. Korona Kiadó, Budapest, 2001.