A kurzus kódja(i): BMA-TÖRD-ANT-11M

 

A kurzus címe: Görög epigráfia

 

Az oktató neve: Németh György

 

A kurzus időpontja, helyszíne: Hétfő 10:00-12:00 MUK 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

A kurzus célja a hallgatók bevezetése a görög felirattanba.

09. 12. Témakörök megbeszélése

09. 19. ZH a Görög felirattanból

12. 05. Pót-ZH a Görög felirattanból és a félév során feldolgozott szövegek

12. 12. Jegyek lezárása

Az értékelés alapjául két ZH, és az órai munka szolgál.

Kötelező irodalom:

Németh György – Kovács Péter: Bevezetés a görög és a római felirattanba. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. (A görög fejezetek)

 

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

Az értékelés alapjául két ZH, és az órai munka szolgál