BBN-TSP-211/1  VKN-125/2  XX-125 Női szerepek az ókorban – Németh György

Hétfő 10.00-12.00 MUK 6-8. I. 138.

 

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

09. 10. Tematika megbeszélése.

09. 17. Nôgyûlölet. A nôk értékelése Homérosnál, Hésiodosnál és Sémónidésnél (Kr. e. 8–7. század) Szepessy Tibor: Görög költôk antológiája, Budapest 1982, 93–97.

09. 24. A gyermekgyilkos asszony a tragédiában. Euripidés: Médeia.

10. 01. A nôk titkos élete a komédiában. A nôi jellem. Aristophanés: Nôk ünnepe.

10. 08. Varázslónôk, boszorkányok.

10. 15. A gyógyító nôk: bábák, orvosnôk. Gradvoh Edina: Sóranos. Bp. 2006. 10–12; 65–73.

10. 22. Költô- és filozófusnôk és értékelésük. Szapphó fennmaradt versei és töredékei. Bp. 1990. 172–186.

11. 05. A háztartást vezetô nô. Xenophón: A gazdálkodásról.

11. 12. A társadalmon kívül: a prostituáltak világa. Apollodórosz: Vádbeszéd Neaira ellen

11. 19. Nôk és politika. Görög életrajzok: Aspasia, II. Arsinoé (II. Ptolemaios felesége), Kleopatra,

11. 26. Nôk és politika. Római életrajzok: Cornelia (a Gracchusok anyja), ifj. Agrippina (Nero anyja), Galla Placidia.

12. 03. Születésszabályozás.

12. 10. Témazáró dolgozat

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

zh az utolsó héten a megadott irodalomból