BBN-TÖR-205/EC   TÖN-215/1/EC Görög történetírók a polisokról – Németh György

 

A kurzus időpontja, helyszíne: Hétfő 14.00-16.00 MUK. 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

09. 10. Tematika megbeszélése

09. 17. (Aristotelés): Athéni állam. 1–42. Az athéni intézményrendszer kialakulása. Az athéni állam szemlélete.

09. 24. –

10. 01. (Aristotelés): Athéni állam. 43–végig. Az athéni intézményrendszer mûködése. A sorsolás problémája (GTSZ 97). Vaktérkép dolgozat megbeszélés

10. 08. Pseudo-Xenophón: Athéni állam. A szemlélete. A metoikosok és a felszabadított rabszolgák problémája. A rabszolgafelszabadítás módszerei. Miért jellemzô a demokratikus államban a rabszolgák nagy tömegû felszabadítása? Vaktérkép dolgozat

10. 15. Xenophón: A lakedaimóniak állama. Miért idealizálja Xenophón Spártát?

10. 22. Plutarchos: Lykurgos. A rhétra problémája (GTSZ 54–55). Mikor alakult ki a spártai egyenlôség? Damónón felirata (GTSZ 116): az egyenlôség elmélete és a versenylótartás gyakorlata. Fogalom dolgozat megbeszélése

11. 05. Hérodotos I. könyve + IX. 120–122. Miért Kroisos és Solón történetével kezdôdik a ? Fogalom dolgozat

11. 12. Hérodotos: a perzsa alkotmányvita (III. 61–97). Hérodotos történetírói módszere. Az államberendezkedés görög modellje. Kronológia dolgozat megbeszélés

11. 19. Thukydidés I. 1–23: az archaiologia. Hellas ôstörténete egy Kr. e. 5. századi athéni megfigyelô szemével. GTSZ dolgozat megbeszélés.

11. 26. Periklés halotti beszéde és az athéni járvány. A demokrácia képe Thukydidésnél (II. 34–54). GTSZ dolgozat

12. 03. Aristophanés: Lovagok. Miért gyûlöli Aristophanés Kleónt? Pótdolgozat!

12. 10. Platón: Lakoma. Alkibiadés és Sókratés.

12. 18. Jegyek beírása.

GTSZ = Görög történelem szöveggyûjtemény.

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

4 db. zh (egy pót-zh lehetôséggel valamennyi korábbi zh anyagából), órai munka