BBN-TSP-211/2 TÖ-3xx/4/1 TÖN-310/1 Görög felirattan – Németh György

Hétfő 16.00-18.00 MUK 6-8. I. 141.

 

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

Az óra bevezetést nyújt a görög felirattanba. Archaikus és dialektusfeliratok olvasása fac similében és nyomtatott szövegként.

Kötelezô irodalom: Bevezetés az ókortudományba I. Debrecen, 1996, 129–146.

 

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

órai munka, görög szövegolvasás