BBN–TÖR–204 Római királyság és köztársaság

 

02. 09. Italia népei és az etruszkok. Olvasmány: Pallottino, M.: Az etruszkok. Budapest, 1980. 19–48. 49–78; Szilágyi János György: Etruszk kultúra. In: Havas L. szerk.: Bevezetés az ókortudományba V. Debrecen, 2006, 7–26.

02. 16. Romulus és Remus. A római királyok. Dumézil és Köves-Zulauf elméletei. Olvasmány: Livius I. könyv. Németh György: Karthágó és a . Budapest, 2002, 49–61. Dumézil, G.: Mítosz és eposz. Budapest,1986, 7–69.

02. 23. Vaktérkép ZH.  A magistraturák és a senatus. A külpolitika intézményei. A res publicát tárgyaló államelméletek. Olvasmány: Suetonius: Az isteni Iulius. In: Gaius Suetonius Tranqillus: A Caesarok élete. 1-22. Polybios: A római köztársaság államszervezete. Római történeti chrestomathia. 22. dokumentum Cicero: Az állam. Budapest, 1995. I. könyv 32(48)-43(67), II. könyv 1(1), 31(53)-39(66). Livius: A Caudiumi vereség. Római történeti chrestomathia 8. documentum.  — Hegyi W.

03. 02. Fogalom ZH. Cato és Scipio, politikai küzdelmek a senatusban (3-2. század). Olvasmány: Plutarkhosz:  Marcus Cato életrajza (in: Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok). – Hegyi W.

03. 09. Évszám ZH. Társadalmi intézmények (szokások) és kommunikáció a köztársaságban (Pompa funebris, triumphus stb). Olvasmány: Suetonius: Az isteni Iulius 6., 49-51. Polübiosz: Az ősök erényének tisztelete (VI. 52,10-54), in: Ritoók Zs. szerk.: Görög történetírók. Budapest, 1988, 569-570. Appianos: Pompeius diadalmenete Mithridatés fölött. Római történeti chrestomathia 56. documentum. – Hegyi W.

03. 16. Augustus és a köztársaság. Olvasmány:  Cornelius Gallus Egyiptomban. Res gestae divi Augusti. Római történeti chrestomathia 66., 67. dokumentumok. — Hegyi W.

03. 23. Róma etruszk királyai. Servius Tullius. Bachofen elmélete. Olvasmány: Bachofen, J.-J.: Tanaquil. In: Bachofen, J. J.: A mítosz és az ősi társadalom. Budapest, 1978. 313–386. A királyság bukása. A köztársaság első évei. Róma és Karthágó korai szerződései. A Poplios Valesios felirat. Olvasmány: Livius II. könyv.

03. 30. Vergilius: Aeneis. Az eposz történelemképe. Olvasmány: Vergilius: Aeneis. 6. ének.

04. 06. A Gracchusok és a földkérdés. Olvasmány: Római történeti chrestomathia. 32., 34., 35., 37., 38., 39., 55. dokumentumok.

04. 20.A római választási rendszer. Olvasmány: Hogyan nyerjük meg a választásokat? Quintus Tullius Cicero. Budapest, 2006.

04. 27.Livius és Sallustius hanyatlási koncepciója. Iugurtha háborúja. Olvasmány: Livius: A római nép története a város alapításától. Előszó. Sallustius: Iugurtha.

05. 04. Sallustius: Catilina összeesküvése. Sallustius és Caesar. A kisebbségi csoportok és a többségi társadalom. Olvasmány: Sallustius: Catilina összeesküvése. Római történelem. Szöveggyűjtemény. I. 7., 1. 8. dokumentumok.

05. 11. A Rubicon partján. Olvasmány: Németh György: Karthágó és a . Budapest, 2002, 143–154.

 

Követelmények, értékelési szempontok:

A követelmény a kiadott források és szakirodalom ismerete. A három írásbelin a tanszéki honlapon található római vaktérkép, fogalomlista, valamint évszámok Kr. e. 753–27 közt). A szóbeli vizsgán az előadás anyagán kívül mindenkitől forrásokat és az olvasott szakirodalom egy-egy művét fogom kérdezni. A tankönyvből az alábbi részeket kérem: Havas L. – Hegyi W. Gy. – Szabó E.: Római történelem. Budapest, 2007. 15–229; 320–341.