A kurzus kódja(i):BBN-TÖR-204, TÖ-216, TÖN-216

A kurzus címe: Római királyság és köztársaság

Az oktató neve: Németh György

A kurzus időpontja, helyszíne: Hétfő 8.00 - 9.30  II. em. 252.

A kurzus leírása:  Italia népei. Olvasmány: Pallottino, M.: Az etruszkok. Budapest, 1980. 19–48.

Az etruszkok. Olvasmány: Pallottino, M.: Az etruszkok. Budapest, 1980. 49–78; Szilágyi János György: Etruszk kultúra. In: Havas L. szerk.: Bevezetés az ókortudományba V. Debrecen, 2006, 7–26.

Romulus és Remus. A római királyok. Dumézil és Köves-Zulauf elméletei. Olvasmány: Livius I. könyv. Németh György: Karthágó és a . Budapest, 2002, 49–61. Dumézil, G.: Mítosz és eposz. Budapest,1986, 7–69.

Róma etruszk királyai. Servius Tullius. Bachofen elmélete. Olvasmány: Bachofen, J.-J.: Tanaquil. In: Bachofen, J. J.: A mítosz és az ôsi társadalom. Budapest, 1978. 313–386.

A királyság bukása. A köztársaság elsô évei. Róma és Karthágó korai szerzôdései. A Poplios Valesios felirat. Olvasmány: Livius II. könyv.

Vergilius: Aeneis. Az eposz történelemképe. Olvasmány: Vergilius: Aeneis. 6. ének.

A Gracchusok és a földkérdés. Olvasmány: Római történeti chrestomathia. 32., 34., 35., 37., 38., 39., 55. dokumentumok.

A római választási rendszer. Olvasmány: Hogyan nyerjük meg a választásokat? Quintus Tullius Cicero. Budapest, 2006.

Livius és Sallustius hanyatlási koncepciója. Iugurtha háborúja. Olvasmány: Livius: A római nép története a város alapításától. Elôszó. Sallustius: Iugurtha.

Sallustius: Catilina összeesküvése. Sallustius és Caesar. A kisebbségi csoportok és a többségi társadalom. Olvasmány: Sallustius: Catilina összeesküvése. Római történelem. Szöveggyûjtemény. I. 7., 1. 8. dokumentumok.

A Rubicon partján. Olvasmány: Németh György: Karthágó és a . Budapest, 2002, 143–154.

 

Részletes tematika:

02. 11. Italia népei. Olvasmány: Pallottino, M.: Az etruszkok. Budapest, 1980. 19–48.

02. 18. Az etruszkok. Olvasmány: Pallottino, M.: Az etruszkok. Budapest, 1980. 49–78; Szilágyi János György: Etruszk kultúra. In: Havas L. szerk.: Bevezetés az ókortudományba V. Debrecen, 2006, 7–26.

02. 25. Romulus és Remus. A római királyok. Dumézil és Köves-Zulauf elméletei. Olvasmány: Livius I. könyv. Németh György: Karthágó és a . Budapest, 2002, 49–61. Dumézil, G.: Mítosz és eposz. Budapest,1986, 7–69.

03. 03. Róma etruszk királyai. Servius Tullius. Bachofen elmélete. Olvasmány: Bachofen, J.-J.: Tanaquil. In: Bachofen, J. J.: A mítosz és az ősi társadalom. Budapest, 1978. 313–386.

03. 10. A királyság bukása. A köztársaság első évei. Róma és Karthágó korai szerződései. A Poplios Valesios felirat. Olvasmány: Livius II. könyv.

03. 17. Vergilius: Aeneis. Az eposz történelemképe. Olvasmány: Vergilius: Aeneis. 6. ének.

03. 31. Polybios és Appianos Karthágó lerombolásáról. Olvasmány: Németh György: Karthágó és a . Budapest, 2002, 137–142.

04. 07. A Gracchusok és a földkérdés. Olvasmány: Római történeti chrestomathia. 32., 34., 35., 37., 38., 39., 55. dokumentumok.

04. 14. A római választási rendszer. Olvasmány: Hogyan nyerjük meg a választásokat? Quintus Tullius Cicero. Budapest, 2006.

04. 21. Livius és Sallustius hanyatlási koncepciója. Iugurtha háborúja. Olvasmány: Livius: A római nép története a város alapításától. Előszó. Sallustius: Iugurtha.

04. 28. Sallustius: Catilina összeesküvése. Sallustius és Caesar. A kisebbségi csoportok és a többségi társadalom. Olvasmány: Sallustius: Catilina összeesküvése. Római történelem. Szöveggyűjtemény. I. 7., 1. 8. dokumentumok.

05. 05. A Rubicon partján. Olvasmány: Németh György: Karthágó és a . Budapest, 2002, 143–154.

 

Követelmények, értékelési szempontok: A követelmény a kiadott források és szakirodalom ismerete. A szóbeli vizsgán az előadás anyagán kívül mindenkitől forrásokat és az olvasott szakirodalom egy-egy művét fogom kérdezni. A tankönyvbôl az alábbi részeket kérem: Havas L. – Hegyi W. Gy. – Szabó E.: Római történelem. Budapest, 2007. 15–229; 320–341.