MA (mester) KÉPZÉS

TÖRTÉNELEM SZAK – ÓKORTÖRTÉNET SZAKIRÁNY

 

 

Ókortörténeti TÉMAKÖRÖK az MA szóbeli felvételi vizsgához

A görög bronzkor

A polisvilág kialakulása és működése

Athén története Drakóntól Kleisthenésig

A spártai állam és gazdasági alapjai

A görög-perzsa háborúk

II. Philippos és Nagy Sándor Makedóniája

Egy hellénisztikus monarchia bemutatása

Görög vallástörténet

Görög hadtörténet

 

A római köztársaság kezdetei

A "római forradalom" a Gracchusoktól Caesar haláláig

Augustus monarchiája

Pannonia

Dacia

Diocletianus reformja és államszervezete

Constantinustól Theodosiusig: a kereszténység államvallássá lesz

Római vallástörténet

Római hadtörténet

 

Antik történetírás

Ókori anyagi kultúra és a rávonatkozó írott források

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK az MA felvételihez

Assmann, J.: A kultúrális emlékezet. Budapest, 1999.

Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. Debrecen, 1998.

Hegyi Dolores: Polis és vallás. Budapest, 2003.

Köves-Zulauf T.: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Budapest. 1995.

Mócsy A., Pannonia a korai császárkorban. Budapest 1974.

Németh György: Polisok világa. Budapest, 1999.

Németh György - Hegyi W. György: Görög-római történelem. Tankönyv és Szöveggyűjtemény. Budapest 2011.

Németh György - Kovács Péter: Bevezetés a görög és a római felirattanba. Budapest 2011.

Németh György - Ritoók Zsigmond - Sarkady János -  Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Budapest, 2006.

 

 

ISMERTETŐ:

 Az ókortörténeti szakirány a görög ókor és a római világ társadalmi- gazdasági-, kulturális-, vallástörténeti- és politikai kérdéskörének legfontosabb csomópontjait vizsgálja.

Az alapképzésben elsajátított ismeretekre építkezve tárgyalja az ókori államok létrejöttét és bemutatja azok közvetlen előzményeit, megismerteti a hallgatókat az ezzel foglalkozó elméletekkel. A politika intézményrendszerein át az egyes korszakok fejlődési sajátosságaiig sokféle szempont és módszer alapján tanulmányozza a különböző, egymástól sokszor alapvetően eltérő ókori társadalmak, kultúrák fejlődését,

A "Szöveg" kurzusokon a témák feldolgozása az ókori szövegek, az írott források egy-egy csoportjának felhasználásával történik. A közös elemzések célja egyrészt a diákok már megszerzett filológiai, módszertani ismereteinek, illetve elemző készségének alkalmaztatása, másrészt az adott forráscsoporthoz kapcsolódó téma kidolgozása. A tanszék profiljának megfelelően súlyponti szerepet kap a feliratok és papiruszok elemzése.

Az ókor történetének tanulmányozása elképzelhetetlen a tárgyi emlékek bevonása nélkül. A "Tárgy" kurzusokon az életmód megismeréséhez szükséges emlékanyagot ismerik meg a hallgatók. Ebbe a lakóház, a közösségi terek és szentélyek elemzése éppúgy beletartozik, mint a mindennapi élet tárgyi emlékei. Bemutatásra kerülnek a főbb művészeti emlékek, annak hangsúlyozásával, hogy mindezen emlékek csak a történeti kontextusba helyezve nyerik el teljes jelentőségüket.

Az ókortörténeti szakirány megismerteti a hallgatókat az adott kurzushoz tartozó írott és tárgyi forrásokkal, azok feltárásának, feldolgozásának és elemzésnek tudományos módszertanával. Figyelmet fordít a tudományos eredmények és vélemények megismertetésére, arra törekszik, hogy a szakirányt elvégző hallgatók, az eredeti forrásanyag elemzésével, képesek legyenek magas szintű tudományos kutatómunka végzésére, és az általuk választott témakörben publikációra érett szakdolgozat megírására.

 

MA Történelem szak, Ókor specializáció 2017-től felvett hallgatók számára

                                                             

 

TÖRD17-ANT-11M

 

 

Görög epigráfia

 

 

1-3

 

 

K

 

 

kv

 

 

28

 

 

4

 

=TÖRD-ANT-31M

 

 

1 (A kurzus felvételének féléve)

 

TÖRD-ANT-31M

 

Konzultáció: görög epigráfia

 

 

1-3

 

 

kon

 

 

kv

 

 

28

 

 

2

 

=TÖRD17-ANT-11M

 

 

1

 

TÖRD17-ANT-12M

 

 

mai epigráfia

 

 

1-3

 

 

K

 

 

kv

 

 

28

 

 

4

 

=TÖRD-ANT-32M

 

 

1

 

TÖRD-ANT-32M

 

Konzultáció: mai epigráfia

 

 

1-3

 

 

kon

 

 

kv

 

 

28

 

 

2

 

=TÖRD17-ANT-12M

 

 

1

 

TÖRD17-ANT-13M

 

 

Tárgy és történelem I.

 

 

2-4

 

 

K

 

 

kv

 

 

28

 

 

4

 

=TÖRD-ANT-33M

 

 

2

 

TÖRD-ANT-33M

 

Konzultáció: tárgy és történelem I.

 

 

2-4

 

 

kon

 

 

kv

 

 

28

 

 

2

 

=TÖRD17-ANT-13M

 

 

2

 

 

TÖRD17-ANT-14M

 

 

Tárgy és történelem II.

 

 

2-4

 

 

K

 

 

kv

 

 

28

 

 

4

 

 

=TÖRD-ANT-34M

 

 

2

 

TÖRD-ANT-34M

 

Konzultáció: tárgy és történelem II.

 

 

2-4

 

 

kon

 

 

kv

 

 

28

 

 

2

 

=TÖRD17-ANT-14M

 

 

2

 

TÖRD17 -102

 

Kutatásmódszertan 2.

 

2-4

 

K

 

k

 

28

 

3

 

 

2

 

 

TÖRD17-ANT-15M

 

 

Vallástörténet

 

 

1-3

 

 

K

 

 

kv

 

 

28

 

 

4

 

 

=TÖRD-ANT-35M

 

 

1

 

TÖRD-ANT-35M

 

 

Vallástörténet konzultáció

 

 

1-3

 

 

kon

 

 

kv

 

 

28

 

 

2

 

=TÖRD17-ANT-15M

 

 

1

 

TÖRD17-ANT-16M

 

 

Szöveg ésrténelem I.

 

 

1-4

 

 

K

 

 

kv

 

 

28

 

 

4

 

=TÖRD-ANT-36M

 

 

3

 

TÖRD-ANT-36M

 

Konzultáció: szöveg és történelem I.

 

 

1-4

 

 

kon

 

 

kv

 

 

28

 

 

2

 

=TÖRD17-ANT-16M

 

 

3

 

TÖRD17-ANT-17M

 

 

Szöveg ésrténelem II.

 

 

1-4

 

 

K

 

 

kv

 

 

28

 

 

4

 

=TÖRD-ANT-37M

 

 

3

 

TÖRD-ANT-37M

 

Konzultáció: szöveg és történelem II,

 

 

1-4

 

 

kon

 

 

kv

 

 

28

 

 

2

 

=TÖRD17-ANT-17M

 

 

3

 

TÖRD17-ANT-18M

 

 

Szöveg ésrténelem III.

 

 

2-4

 

 

K

 

 

kv

 

 

28

 

 

4

 

=TÖRD-ANT-38M

 

 

4

 

TÖRD-ANT-38M

 

Konzultáció: szöveg és történelem III.

 

 

2-4

 

 

kon

 

 

kv

 

 

28

 

 

2

 

=TÖRD17-ANT-18M

 

 

4

 

 

TÖRD17-ANT-19M

 

 

Szöveg ésrténelem IV.

 

 

2-4

 

 

G

 

 

kv

 

 

28

 

 

3

 

 

 

4

 

TÖRD17-ANT-20M

 

Ókortörténeti szakszemirium

 

 

1-4

 

 

G

 

 

kv

 

 

28

 

 

3

 

 

 

3

 

TÖRD-ANT-21M

 

Diplomamunka-szeminárium I.

 

 

3

 

 

G

 

 

kv

 

 

28

 

 

2

 

 

 

3

 

TÖRD-ANT-22M

 

Diplomamunka-szeminárium II.

 

 

4

 

 

G

 

 

kv

 

 

28

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

MA Történelem szak, Ókor specializáció 2017 előtt felvett hallgatók számára

 

BMA-TÖD-ANT-11M

Görög epigráfia

1

3

gyakorlat

gyak.jegy

4

Németh György

 

BMA-TÖD-ANT-12M

Római epigráfia

1

3

gyakorlat

gyak.jegy

4

Patay-Horváth András

 

BMA-TÖD-ANT-13M

Vallástörténet

1

3

gyakorlat

gyak.jegy

4

Hegyi W György

BMA-TÖD-ANT-14M

Tárgy és történelem I.

2

3

gyakorlat

gyak.jegy

4

Németh György

Hegyi W György

Patay-Horváth András

BMA-TÖD-ANT-15M

Tárgy és történelem II.

2

3

gyakorlat

gyak.jegy

4

Hegyi W György

Patay-Horváth András

BMA-TÖD-ANT-16M

Szöveg és történelem I.

3

3

gyakorlat

gyak.jegy

4

Németh György

Hegyi W György

Patay-Horváth András

BMA-TÖD-ANT-17M

Szöveg és történelem II.

3

3

gyakorlat

gyak.jegy

4

Hegyi W György

Patay-Horváth András

BMA-TÖD-ANT-18M

Szakszeminárium

3

3

gyakorlat

gyakjegy

4

Németh György

Hegyi W György

Patay-Horváth András

BMA-TÖD-ANT-19M

Szöveg és történelem III.

4

3

gyakorlat

gyak.jegy

4

Németh György

Hegyi W György

Patay-Horváth András

BMA-TÖD-ANT-20M

Szöveg és történelem IV

4

3

gyakorlat

gyak.jegy

4

Hegyi W György

Patay-Horváth András

 

 

 

I. ÉVFOLYAM  (1. félév)

 

Tantárgy neve: Görög epigráfia

Kredit:

4

Félév: 1.

Heti óraszám: 3

Óratípus:

szeminárium

Értékelés:

gyakorlati jegy

Tantárgy leírása:

A szeminárium áttekinti a görög feliratok forrásértékét a lineáris B írással kezdve a ciprusi szótagíráson át a betűírás kialakulásáig. Tipologizálja a görög felirattípusokat, és mindegyik típust bőséges szöveganyagon mutatja be. A feliratokat fordításban, görög eredetiben és képben/rajzban is tanulmányozzuk. Hangsúlyos kérdés a felirathordozók jellege és összefüggése a feliratok szövegével.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. Debrecen, 1998.

Németh György: Görög történelem szöveggyűjtemény. Budapest, 2003.

Oktató: Németh György

 

Tantárgy neve: Római epigráfia

Kredit:

4

Félév: 1.

Heti óraszám: 3

Óratípus:

szeminárium

Értékelés:

gyakorlati jegy

Tantárgy leírása:

A kurzus célja egyrészt megismertetni a diákokat az epigráfia módszereivel (típusok, rövidítések, állandó elemek stb.), másrészt bemutatni a feliratok forrásértékét, a római társadalom-, had-, vallástörténetnek, stb. azokat a témáit, ahol információink zöme a folyamatosan gyarapodó feliratos anyagból származik. A kurzus során kiemelten foglalkozunk a pannoniai feliratokkal.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Cagnat, R.: Cours d’épigraphie latine. 4Paris 1914.

Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. Debrecen, 1998.

Mócsy A., Pannonia a korai császárkorban. Budapest 1974.

Tóth I. – Szabó Á., Bevezetés a római feliratok világába. Pécs 1999.

Oktató: Patay-Horváth András

 

Tantárgy neve: Vallástörténet

Kredit:

4

Félév: 1

Heti óraszám: 3

Óratípus:

szeminárium

Értékelés:

gyakorlati jegy

Tantárgy leírása:

A kurzus az ókori világ vallásainak egyes korszakaival, illetve kérdéseivel foglalkozik az adott téma — például az orphikusok, a magánélet kultuszai Rómában stb — alapos és paradigmatikus feldolgozására törekedve. Három fő kapcsolatrendszerbe helyezzük el az adott témát: 1. vallástörténeti iskolák és elméletek, 2. a Mediterráneum vallásai, 3. az adott kor politikai, társadalmi, kulturális stb. összefüggései.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Hegyi Dolores: Polis és vallás. Budapest, 2003.

Köves-Zulauf T.: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Budapest. 1995.

Nilsson, M. P.: Geschichte der griechischen Religion. I-II. München 1967.

Weber, M.: Gazdaság és társadalom. 2/1. Budapest, 1992.

Oktató: Hegyi W György

 

 

I. ÉVFOLYAM (2. félév)

 

Tantárgy neve: Tárgy és történelem 1.( görög történelem)

Kredit:

4

Félév: 2.

Heti óraszám: 3

Óratípus:

szeminárium

Értékelés:

gyakorlati jegy

Tantárgy leírása:

A kurzus célja a gyakorlatba átültetni azt az elvet, hogy egy történésznek munkája során nemcsak az írott, hanem a tárgyi források vizsgálata is feladata. Az ókori településszerkezettől a numizmatikán át a művészeti alkotásokig különböző forráscsoportokat, illetve témaköröket vizsgálunk az egyes kurzusokon, így teremtve meg az adott tárgyak történelmi kontextusát.

Például: Az antik szobrászat és kisművészetek történelmi forrásértéke; A görög pénzérmék értelmezési lehetőségei.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Castiglione László: Hellénisztikus mûvészet. Budapest, 1980.

Castiglione László: Római művészet. Budapest, 1971.

Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Budapest, 2006.

Oktatók: Németh György, Hegyi W. György, Patay-Horváth András

 

Tantárgy neve: Tárgy és történelem 2. (római történelem)

Kredit:

4

Félév: 2.

Heti óraszám: 3

Óratípus:

szeminárium

Értékelés:

gyakorlati jegy

Tantárgy leírása:

Ez a kurzus (hasonlóan a „Tárgy és történelem 1.” kurzushoz) egy-egy római tárgyi emlékcsoportot dolgoz fel a hallgatókkal. A közös elemzések célja az, hogy a diákok a tárgyi emlékanyagot is alkalmazni tudják történeti problémák tárgyalásánál, s az adott témát ki tudják dolgozni.

Például: Római táborépítészet; A római hadsereg kitüntetései; A római háborúk tárgyi emlékei,

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Maxfield, V. A:. The Military Decorations of the Roman Army. London 1981.

Petrikovits, H. V.: Die Innenbauten römischer Legionslager. Opladen 1975.

 

Oktatók: Hegyi W. György, Patay-Horváth András

 

 

II. ÉVFOLYAM  (3. félév)

 

Tantárgy neve: Szöveg és történelem 1.   (görög történelem)

Kredit:

4

Félév: 3.

Heti óraszám: 3

Óratípus:

szeminárium

Értékelés:

gyakorlati jegy

Tantárgy leírása:

Ez a kurzus (hasonlóan a többi „Szöveg…” kurzusokhoz) ókori szövegek, az írott források egy-egy csoportját dolgozza fel a hallgatókkal. A közös elemzések célja egyrészt a diákok már megszerzett filológiai, módszertani ismereteinek, illetve elemző készségének alkalmaztatása, másrészt az adott forráscsoporthoz kapcsolódó téma kidolgozása. Példák a témákra (amelyek lehetnek kultúr-, politika-, eszmetörténetiek stb.): A görög tyrannosok külpolitikája; Asklépios szolgái – A gyógyítás az ókorban.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Németh György: Polisok világa. Budapest, 1999.

Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Budapest, 2006.

Oktatók: Németh György, Hegyi W György, Patay-Horváth András

 

Tantárgy neve: Szöveg és történelem 2. (római történelem)

Kredit:

4

Félév: 3.

Heti óraszám: 3

Óratípus:

szeminárium

Értékelés:

gyakorlati jegy

Tantárgy leírása:

Ez a kurzus (hasonlóan a többi „Szöveg…” kurzusokhoz) ókori szövegek, az írott források egy-egy csoportját dolgozza fel a hallgatókkal. A közös elemzések célja egyrészt a diákok már megszerzett filológiai, módszertani ismereteinek, illetve elemző készségének alkalmaztatása, másrészt az adott forráscsoporthoz kapcsolódó téma kidolgozása. Példák a témákra (amelyek lehetnek kultur-, politika-, eszmetörténetiek stb.): A res publica történetének görög forrásai; Retorika és történelem: exemplumok a politikai beszédekben; Livius;

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Habinek, Th.,. Schiesaro, A (ed.): The Roman Cultur Revolution. Cambridge, 1997.

Walbank, F.W.: A Historical Commentary on Polybius, I-III. Oxford, 1979.

Oktatók: Hegyi W György, Patay-Horváth András

 


Tantárgy neve: Ókortörténeti szakszeminárium

Kredit:

4

Félév:

3

Heti

óraszám:

3

Óratípus:       

szeminárium                

           

Értékelés:

gyakorlati jegy            

Tantárgy leírása:

A kurzust azoknak a hallgatóknak hirdetjük meg, akik mélyebben szeretnének egy-egy témával (ókori Róma, görög vallástörténet) bővebben is foglalkozni.

A közös elemzések célja egyrészt a diákok már megszerzett filológiai, módszertani ismereteinek, illetve elemző készségének alkalmaztatása, másrészt az adott forráscsoporthoz kapcsolódó téma részletes kidolgozása.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Például:

Köves-Zulauf T.: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Budapest. 1995.

Németh György: Görög történelem szöveggyűjtemény. Budapest, 2003

Tóth I. – Szabó Á., Bevezetés a római feliratok világába. Pécs 1999.

valamint

a témakörökhöz kapcsolódó idegen nyelvű szakirodalom.

Oktatók: Németh György, Hegyi W. György, Patay-Horváth András

 

 

II. ÉVFOLYAM  (4. félév)

 

Tantárgy neve: Szöveg és történelem 3. (görög történelem)

Kredit:

4

Félév: 4

Heti óraszám: 3

Óratípus:

szeminárium

Értékelés:

gyakorlati jegy

Tantárgy leírása:

Ez a kurzus (hasonlóan a többi „Szöveg…” kurzusokhoz) ókori szövegek, az írott források egy-egy csoportját dolgozza fel a hallgatókkal. A közös elemzések célja egyrészt a diákok már megszerzett filológiai, módszertani ismereteinek, illetve elemző készségének alkalmaztatása, másrészt az adott forráscsoporthoz kapcsolódó téma kidolgozása.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Assmann, J.: A kultúrális emlékezet. Budapest, 1999.

Németh György: Polisok világa. Budapest, 1999.

Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Budapest, 2006.

Oktatók: Németh György, Hegyi W György, Patay-Horváth András

 

 

Tantárgy neve: Szöveg és történelem 4. (római történelem)

Kredit:

4

Félév: 4.

Heti óraszám: 3

Óratípus:

szeminárium

Értékelés:

gyakorlati jegy

Tantárgy leírása:

Ez a kurzus (hasonlóan a többi „Szöveg…” kurzusokhoz) ókori szövegek, az írott források egy-egy csoportját dolgozza fel a hallgatókkal. A közös elemzések célja egyrészt a diákok már megszerzett filológiai, módszertani ismereteinek, illetve elemző készségének alkalmaztatása, másrészt az adott forráscsoporthoz kapcsolódó téma kidolgozása. Példák a témákra (amelyek lehetnek kultúr-, politika-, eszmetörténetiek stb.): A katonai diplomák mint a római hadtörténet forrásai. Az egyes császárok ábrázolása a római történetírók műveiben; Tacitus; Pannonia történetének írott forrásai.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Cagnat, R.: Cours d’épigraphie latine. 4Paris 1914.

Cambridge Ancient History X. The Augustan Empire 43 B. C. – A. D. 69. Cambridge University Press 1996

Mócsy A., Pannonia a korai császárkorban. Budapest 1974

Tóth I. – Szabó Á., Bevezetés a római feliratok világába. Pécs 1999.

Oktatók: Hegyi W György, Patay-Horváth András

 

 

 

A Mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont

 

 

A diplomamunkával és a szakzáróvizsgával kapcsolatos követelmények

MA szakzárás követelményei

  1. abszolutórium megszerzése
  2. legalább elégséges minősítésű diplomamunka elkészítése és megvédése
  3. a diplomamunka tágabb témaköréből letett eredményes szakzáróvizsga.

Diplomamunka

Formai követelmények:

 • A diplomamunka minimális terjedelme 200.000 karakter (szóközökkel, lábjegyzetekkel együtt, de a címlap, a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a mellékletek nélkül számolva), Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret.
 • A diplomamunkát két példányban kell benyújtani, melyek közül az egyiket köttetni kell. A dolgozathoz mellékelni kell a hallgató írásbeli nyilatkozatát, hogy a munka a saját szellemi terméke.

Tartalmi követelmények:

 • A diplomamunkának meg kell felelnie a tudományos munka formai és szakmai követelményeinek, bizonyítania kell, hogy a hallgató tanulmányai során elsajátította a szak által előírt követelményeket, képes a szerzett tudását szintetizálni és a magyar nyelv szabályainak megfelelően gondolatait megfogalmazni. A történelem szakon írt diplomamunka saját, önálló kutatás eredményeként megszületendő tudományos dolgozat.
 • Diplomamunka témát a hallgató azon a szakirányon választ, amelynek hallgatója.
 • Minden hallgató köteles témavezető tanárt választani és minimum három alkalommal vele konzultálni; ennek elmulasztása esetén a témavezető javasolhatja a diplomamunka elutasítását.

Értékelés: A diplomamunkát két bíráló bírálja el, akik nem lehetnek a dolgozat témavezetői, konzulensei. A diplomamunka jegyét a két bíráló által adott jegyek átlaga – szükség esetén felfelé kerekítve – adja.

 

A szakzáróvizsga

Szakzáróvizsgára bocsátás feltétele:

  1. a tanegységlista teljesítése
  2. az intézménytől kölcsönvett javak visszaszolgáltatásáról szóló igazolás

A szakzáróvizsga két részből áll:

  • a) a diplomamunka megvédése
  • b) a hallgató által látogatott szakirány által megadott tételjegyzékből vizsgázás.

A szakzáróvizsga eredményét a két rész átlaga adja.

Az oklevél minősítése:

Az oklevél minősítését a diplomamunkára kapott és a szakzáróvizsgán megszerzett érdemjegyek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve.

Diplomamunka

Formai követelmények:

        A diplomamunka minimális terjedelme 200.000 karakter (szóközökkel, lábjegyzetekkel együtt, de a címlap, a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a mellékletek nélkül számolva), Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret.

        A diplomamunkát két példányban kell benyújtani, melyek közül az egyiket köttetni kell. A dolgozathoz mellékelni kell a hallgató írásbeli nyilatkozatát, hogy a munka a saját szellemi terméke.

Tartalmi követelmények:

        A diplomamunkának meg kell felelnie a tudományos munka formai és szakmai követelményeinek, bizonyítania kell, hogy a hallgató tanulmányai során elsajátította a szak által előírt követelményeket, képes a szerzett tudását szintetizálni és a magyar nyelv szabályainak megfelelően gondolatait megfogalmazni. A történelem szakon írt diplomamunka saját, önálló kutatás eredményeként megszületendő tudományos dolgozat.

        Diplomamunka témát a hallgató azon a szakirányon választ, amelynek hallgatója.

        Minden hallgató köteles témavezető tanárt választani és minimum három alkalommal vele konzultálni; ennek elmulasztása esetén a témavezető javasolhatja a diplomamunka elutasítását.

Értékelés:

A diplomamunkát két bíráló bírálja el, akik nem lehetnek a dolgozat témavezetői, konzulensei. A diplomamunka jegyét a két bíráló által adott jegyek átlaga – szükség esetén felfelé kerekítve – adja.

MA szakzárás követelményei

A szakzáróvizsgára bocsátás feltétele az elfogadott diplomamunka, az előírt tanegységek elvégzése és a kötelező kreditmennyiség megszerzése.

A szakzáróvizsga menete:

A szakzáróvizsga két részből áll:

a) a diplomamunka megvédése

b) a hallgató által látogatott szakirány által megadott tételjegyzékből vizsgázás.

A szakzáróvizsga értékelése:

A szakzáróvizsga eredményét a két rész átlaga adja.

További információk a szakzáráshoz: tételsorok, szakirodalom a felkészüléshez

Ókor szakirány:

1.      A görög feliratok forrásértéke. Egy minimum 10 soros szabadon választott görög felirat vagy egy feliratcsoport értelmezése.

2.      A latin feliratok forrásértéke. Egy minimum 10 soros szabadon választott latin felirat vagy egy feliratcsoport értelmezése.

3.      A vallástörténet forrásai. Egy szabadon választott görög forráscsoport bemutatása és értelmezése az idegen nyelvű szakirodalom alapján.

4.      A vallástörténet forrásai. Egy szabadon választott latin nyelvű forráscsoport bemutatása és értelmezése az idegen nyelvű szakirodalom alapján.

5.      A művészet, mint történeti forrás. Egy szabadon választott görög emlék vagy emlékcsoport értelmezése a legújabb szakirodalom alapján.

6.      A művészet, mint történeti forrás. Egy szabadon választott római emlék vagy emlékcsoport értelmezése a legújabb szakirodalom alapján.

7.      A tárgyi kultúra, mint történeti forrás. Egy szabadon választott emlék vagy emlékcsoport értelmezése a legújabb szakirodalom alapján.

8.      A papirusz, mint történeti forrása. Egy szabadon választott görög papirusz bemutatása és értelmezése az idegen nyelvű szakirodalom alapján.

9.      A görög hadtörténet egy szabadon választott problémájának értelmezése a legújabb nemzetközi szakirodalom alapján.

10.  A római hadtörténet egy szabadon választott problémájának értelmezése a legújabb nemzetközi szakirodalom alapján.

11.  A görög történetírás története. Egy szabadon választott görög történetíró művének alapos ismerete, és bemutatása az újabb idegen nyelvű szakirodalom alapján.

12.  A római történetírás története. Egy szabadon választott római történetíró művének alapos ismerete, és bemutatása az újabb idegen nyelvű szakirodalom alapján.

 

A szakirány záróvizsgájának kötelező irodalma

 

Assmann, J.: A kultúrális emlékezet. Budapest, 1999.

Cagnat, R.: Cours d’épigraphie latine. 4Paris 1914.

Cambridge Ancient History X. The Augustan Empire 43 B. C. – A. D. 69. Cambridge University Press 1996

Castiglione László: Hellénisztikus művészet. Budapest, 1980.

Castiglione László: Római művészet. Budapest, 1971.

Habinek, Th.,. Schiesaro, A (ed.): The Roman Culture Revolution. Cambridge, 1997.

Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. Debrecen, 1998.

Hegyi Dolores: Polis és vallás. Budapest, 2003.

Köves-Zulauf T.: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Budapest. 1995.

Maxfield, V. A:. The Military Decorations of the Roman Army. London 1981.

Mócsy A.: Pannonia a korai császárkorban. Budapest 1974

Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Budapest, 2006.

Németh György: Görög történelem szöveggyűjtemény. Budapest, 2003

Németh György: Polisok világa. Budapest, 1999.

Nilsson, M. P.: Geschichte der griechischen Religion. I-II. München 1967.

Petrikovits, H. V.: Die Innenbauten römischer Legionslager. Opladen 1975

Tóth I. – Szabó Á.: Bevezetés a római feliratok világába. Pécs 1999

Walbank, F.W.: A Historical Commentary on Polybius, I-III. Oxford, 1979.

Weber, M.: Gazdaság és társadalom. 2/1. Budapest, 1992.