SZEMÉLYEK A GÖRÖG TÖRTÉNELEMBEN:

Ventris

Evans

Schliemann

Minósz

Kroiszosz

Miltiadész

Pauszániász (x2)

Khilón

Kodrosz

Thészeusz

Kadmosz

Hippiász

Megaklész

Ariszteidész

Hekataiosz

Hésziodosz

Türtaiosz

Arkhilokhosz

Alkaiosz

Thuküdidész Melésziasz fia

Alkibiadész

Nikiasz

Kleón

Braszidasz

Pheidiasz

Démoszthenész

Iszokratész

Epameinóndász

Hippokratész

Ptolemaiosz

Antigonosz Monophthalmosz

Eukleidész

Sztrabón

Arkhimédész

Eratoszthanész

Epikurosz

Zénón

Olümpiász

Theokritosz

Xenophón

I.Dionüsziosz

Lüszandrosz

Gorgiasz

Kleitosz

 

Ajánlott irodalom:

Hegyi D. –Kertész I. – Németh Gy. – Sarkady J. (1995) Görög történelem. Németh Gy. (1999) Polisok világa. Németh Gy. (1996) Görög történelem. Szöveggyűjtemény.