GÖRÖG TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIA:

Görög bevándorlás

Régi paloták kora (Kréta)

A thérai vulkán kitörése

Mükénéi kor

Tengeri népek vándorlása

Sötét kor

A vas elterjedése a görög területeken

Archaikus kor

Lükurgosz működése

A görög betűírás kezdetei

„Gyarmatosítás” kezdetei

Homérosz eposzai

Hésziodosz

Messzénéi háborúk

Kylón olümpiai győzelme

Drákón törvényei

Periandrosz uralma

Szolón arkhónsága

Peiszisztratosz uralma

Peloponnészoszi szövetség

A spártai régészeti leletek elszegényedése

Kürosz uralma

Kambüszész uralma

Dareiosz uralma

Xerxész uralma

Szardeiszt elfoglalják a perzsák

Polükratész uralma

Kleiszthenész reformjai

Ión felkelés

Marathón

Az első osztrakiszmosz

Szalamisz

Plataiai

Déloszi szövetség

Themisztoklész száműzetése

Földrengés és helótalázadás Spártában

Ephialtész reformjai

Kimón osztrakizálása

Az első peloponnészoszi háború

Periklész kora

Polgárjogi törvény Athénben

Kalliasz-féle béke

A második peloponnészoszi háború

„Pestis” Athénben

Szicíliai hadjárat

Négyszázak uralma

Harminc zsarnok

Kinadón összeesküvése

Szókratész halála

 Antalkidász-féle béke

Leuktra

Khairóneia

Nagy Sándor uralma

Granikosz

Isszosz

Nagy Sándor Egyiptomban

Gaugaméla

Indiai hadjárat vége

Arisztotelész halála

Királyok csatája (Ipszosz)