A kurzus kódja: BMA-TÖRD-ANT-17M/1

 

A kurzus címe: Szöveg és történelem (csak I. éveseknek)

 

Az oktató neve: Lőrincz Barnabás

 

A kurzus időpontja, helyszíne: Péntek 12.30-14., MUK 6-8. I. 138

 

A kurzus leírása: A szeminárium célja az, hogy a hallgatók Pannonia történetének forrásait a Kr. u. 193–284 közötti időszakban részletesen megismerjék. .

 

Követelmények: A folyamatos órai aktivitás alapján kapják a hallgatók a gyakorlati jegyet.

 

Kötelező források: Kovács Péter (szerk) Fontes Pannoniae Antiquae in aetate Severorum – Az antik Pannonia forrásai a Severus-korban, Budapest 2007.

Kovács Péter (szerk) Fontes Pannoniae Antiquae ab a.D. CCXXXV usque ad a. CCLXXXIV – Az antik Pannonia forrásai Kr.u. 235 és 284 között, Budapest 2008.