A kurzus kódja: BMA-TÖRD-ANT-12M

 

A kurzus címe: Római epigráfia

 

Az oktató neve: Lőrincz Barnabás

 

A kurzus időpontja, helyszíne: Péntek 10-11.30, MUK 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása: A szeminárium célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek a különféle latin nyelvű felirattípusokkal, ezek feloldásának ill. kiegészítéseinek szabályaival, a nemzetközi gyakorlatban használt feloldási és kiegészítési jelekkel, a feliratok értelmezésével és történeti értékelésével.

 

Követelmények: Az utolsó órán két felirat feloldása és történeti kommentárja, valamint egy kérdés az órán elhangzottakból.

 

Kötelező irodalom: Tóth István – Szabó Ádám, Bevezetés a római feliratok világába, University Press Pécs 1999.

 

Források: Die römischen Inschriften Ungarns 1-6, Budapest–Amsterdam, –Bonn 1972–2001.

P. Kovács, Tituli Latini in Hungaria reperti. Supplementum, Budapest–Bonn 2005.

Tituli Aquincenses I–II, Budapest 2009–2010.