BBN-TÖR-205/8  Tacitus történeti munkái

Az oktató neve: Lőrincz Barnabás

A kurzus időpontja, helyszíne: Péntek 8.15-9.45, MUK 6-8.1. 138.

A kurzus leírása: A szeminárium keretében a hallgatók megismerkednek Cornelius Tacitus történeti műveivel (Évkönyvek, A korunk története és lulius Agricola élete), s ezeken keresztül betekintést nyernek a Kr.u. l. Század történetébe.

Követelmények: korreferátum egy-egy adott témából és a kiselőadás írott változata jegyzetekkel és bibliográfiával ellátva.

Kötelező források: Tacitus összes művei I-II (Ford. Borzsák István), Európa Könyvkiadó, Budapest 1980.