BBN-TÖR-205/7  Róma nagy csatái az antik történetírásban

Az oktató neve: Lőrincz Barnabás

A kurzus időpontja, helyszíne: Csütörtök 10-11.30, MUK 6-8. L 138

A kurzus leírása: A szeminárium során az ókori források alapján Róma nagy csatáival, ül. egy-egy város ostromával és bevételével ismerkednek meg a hallgatók. A téma felöleli mind a köztársaságkor, mind a császárkor időszakát.

Követelmények: korreferátum egy-egy adott témából és a kiselőadás írott változata jegyzetekkel és bibliográfiával ellátva.

Források: Titus Livius, A római nép története a város alapításától 3-7 (Ford. Muraközy

Gyula), Európa Könyvkiadó, Budapest 1970-1976.

lulius Caesar, A gall háború (Ford. Ürögdi György), Európa Könyvkiadó, Budapest 1965.

lulius Caesar, A polgárháború (Ford. Ürögdi György), Európa Könyvkiadó, Budapest 1966.

Plutarkhosz, Párhuzamos életrajzok (Ford. Máthé Elek), Magyar Helikon, Budapest 1965.

Appianos, Róma története (Ford. Forisek Péter - Hahn István -Kató Péter -Németh György -

Patay-Horváth András - Sipos Flórián), Osiris Kiadó, Budapest 2008.

Flavius losephus, A zsidó háború (Ford. Révay József), Gondolat Kiadó, Budapest 1964.

Ammianus Marcellinus, Róma története (Ford. Szepesy Gyula), Európa Könyvkiadó,

Budapest 1993.