BBN-TSP-211/4, TÖ-3XX#4/2, TÖN-310/2, VKN-125#2/2, XX-125/2. Pannónia történetének forrásai a Kr.u. 3. században  - Lőrincz Barnabás

 

A kurzus leírása: A kurzus célja az, hogy a hallgatók a 3. Századi Pannónia írott forrásanyagát részletesen megismerjék.

Kötelező irodalom: : Kovács Péter (szerk.) Fontes Pannóniáé Antiquae in aetate Severorum — Az antik Pannónia forrásai a Severus-korban (Budapest 2007)

Kovács Péter (szerk.) Fontes Pannóniáé Antiquae in aetate ab A. D. CCXXXV usqur A. D. CCLXXXIV - Az antik Pannónia forrásai Kr. u. 235 és 284 között (Budapest 2008)

 

Követelmények, értékelési szempontok: Az utolsó órán rövid beszámoló a kurzus anyagából.