A kurzus kódja(i): BBN-TÖR-204; TÖ-TÖN-216

 

A kurzus címe: A RÓMAI CSÁSZÁRKOR TÖRTÉNETE

 

Az oktató neve: Lőrincz Barnabás hab. egy. docens

 

A kurzus leírása: A kurzus célja az, hogy a hallgatók a római császárkor történetét megismerjék Kr. e. 27 és Kr. u. 476 között. Bevezetőként tárgyalásra kerülnek Augustus hatalomra jutásának körülményei, a principatus rendszere, s az utódlás problémái. Ezt követi a Iulius-Claudius dinasztia uralkodóinak ismertetése, a 68/69. év polgárháborúja, s a Flavius-dinasztia uralkodói. Az Antoninus dinasztia idején történt hódítások, ill. a 2. század második felében a nagy markomann háborúk. Az Antoninus-dinasztia bukása után a Severusok, majd a katonacsászárok időszakának ismertetése. A 3. századi válság után Diocletianus és társai megteremtik a dominatus rendszerét, amely drákói intézkedések révén stabilizálja a birodalmat. Centralizáció és decentralizáció. A birodalom végleges kettészakadása és a Nyugat-Római Birodalom agóniája.

 

Ajánlott irodalom: Maróti Egon – Hahn István, In: Ferenczy Endre – Maróti Egon – Hahn István, Az ókori Róma története, Tankönyvkiadó, Budapest 1992, 226-419.

Szabó Edit, In: Havas László- Hegyi W. György – Szabó Edit, Római történelem, Osiris Kiadó, Budapest 2007, 373-687.

 

Követelmények: kollokvium az előadás anyagából.