BBN-TÖR-204/1, TÖ-TÖN-216 A római köztársaság válsága és a korai principatus története

Az oktató neve: Lőrincz Barnabás

A kurzus időpontja, helyszíne: Csütörtök 8.15-9.45, MUK 6-8. II. 252.

A kurzus leírása: Az előadás-sorozat a római történelem Kr.e. 133-Kr.u. 192 közötti szakaszát tekinti át. Megvilágítja az okokat, amelyek a római köztársaság válságához vezettek, ismerteti a próbálkozásokat, amelyek a kritikus helyzet megoldását célozták (s azt is, hogy milyen eredménnyel vagy eredménytelenséggel); a politikai küzdelmeket, amelyek gyakran polgárháborúba torkoltak; Caesar jelentőségét a késői köztársaság történetében, majd a meggyilkolása utáni polgárháborús helyzetet, amelyből egy bő évtized után Octavianus/Augustus került ki győztesen; az Augustus által megteremtett principatus; s a Kr.u. 1-2. század dinasztiái.

Követelmények: kollokvium az előadás anyagából.

Ajánlott irodalom: Maróti Egon - Hahn István, ín: Ferenczy Endre - Maróti Egon - Hahn István, Az ókori Róma története, Tankönyvkiadó, Budapest 1992,141-351. Havas László - Szabó Edit, ín: Havas László - Hegyi W. György - Szabó Edit, Római történelem, Osiris Kiadó, Budapest 2007,254-530.