BMA-TÖRD-ANT-12M  Római epigráfia

Az oktató neve: Lőrincz Barnabás

A kurzus időpontja, helyszíne: Csütörtök 12.30-14, MUK 6-8.1.144

A kurzus leírása: A szeminárium célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek a különféle latin nyelvű felirattípusokkal, ezek feloldásának ill. kiegészítéseinek szabályaival, a nemzetközi gyakorlatban használt feloldási és kiegészítési jelekkel, a feliratok értelmezésével és történeti értékelésével.

Követelmények: Az utolsó órán két felirat feloldása és történeti kommentárja, valamint egy kérdés az órán elhangzottakból.

Kötelező irodalom: Tóth István - Szabó Ádám, Bevezetés a római feliratok világába, University Press Pécs 1999.