A kurzus kódja(i): BBN-TÖR-205, TÖN-215

A kurzus címe: A Historia Augusta, mint történeti forrás

Az oktató neve: Dr. Lőrincz Barnabás, habil. egy. docens

A kurzus időpontja, helyszíne: Csütörtök, 12.30-14, MUK 6-8, I. em. 138.

A kurzus leírása: A kurzus célja az, hogy a hallgatók a Kr.u. 117-284. közötti római császárokra vonatkozó fontos, de rendkívül vitatott forrást megismerjék.

Követelmények, értékelési szempontok: A félév során a kurzus minden hallgatója előre megbeszélt időpontban referátumot tart egy adott témából, s azt az utolsó előtti óráig jegyzetekkel és bibliográfiával ellátva írásos formában is leadja. Az értékelés az előadás és az írásos változat összesített eredménye alapján történik.

Irodalom: Császárok története (Historia Augusta), Debrecen 2003.

+ megbeszélés szerint a nyelvismeretnek megfelelően az adott témához idegen nyelvű szakirodalom.