A kurzus kódja(i): BBN-TSP-211/1, VKN-125 2/1

A kurzus címe: A Dák királyság és Dacia provincia története

Az oktató neve: Dr. Lőrincz Barnabás, habil. egy. docens

A kurzus időpontja, helyszíne: Péntek, 10-11.30, MUK 6-8, I. em. 138.

A kurzus leírása: A kurzus célja az, hogy a hallgatók a Kr.e. 2. századtól Kr.u. 271-ig a dák királyság, ill. a helyén Kr.u. 106-ban létrejött római tartomány történetét részletesen megismerjék.

Követelmények, értékelési szempontok: Az utolsó órán rövid szóbeli vizsga a kurzuson megismert anyagból.

Irodalom: Mócsy András, A dák királyság, In: Makkai László – Mócsy András (szerk.), Erdély története I: A kezdetektől 1606-ig, Budapest 1986, 32–46..

.Tóth Endre, Dacia római tartomány, In: Makkai László – Mócsy András (szerk.), Erdély története I: A kezdetektől 1606-ig, Budapest 1986, 46–106.