A kurzus kódja(i): BBN-TSP-211/2, VKN-125 2/2

A kurzus címe: A római császárkor hadtörténete

Az oktató neve: Dr. Lőrincz Barnabás, habil. egy. docens

A kurzus időpontja, helyszíne: Péntek, 8.30-10, MUK 6-8, I. em. 138.

A kurzus leírása: A kurzus célja az, hogy a hallgatók Augustus korától a későrómai időszakig a Római Birodalom hadtörténetét, az egyes uralkodók katonai reformjait, háborúit, valamint az egyes csapattípusokat megismerjék.

Követelmények, értékelési szempontok: Az utolsó órán rövid szóbeli vizsga a kurzuson megismert anyagból.

Irodalom:  Hahn István (szerk.) A hadművészet ókori klasszikusai, Budapest 1963, 100–116, 604–726.