A kurzus kódja(i): BMA-TÖRD-ANT-12M

 

A kurzus címe: Római epigráfia

 

Az oktató neve: Lőrincz Barnabás

 

A kurzus időpontja, helyszíne: Hétfő, 8-9.30 MUK 6-8 I. em. 138

 

A kurzus leírása: A szeminárium célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek a különféle latin nyelvű felirattípusokkal, ezek feloldásának ill. kiegészítéseinek szabályaival, a nemzetközi gyakorlatban használt feloldási és kiegészítési jelekkel, a feliratok értelmezésével és történeti értékelésével.

 

Követelmények: Az utolsó órán két felirat feloldása és történeti kommentárja, valamint egy kérdés az órán elhangzottakból.

 

Kötelező irodalom: Kovács Péter: Római epigraphika,  In: Németh György –Kovács Péter: Bevezetés a görög és római felirattanba, Gondolat Kiadó, Budapest 2011, 45–ö7.

 

Források: Die römischen Inschriften Ungarns 1-6, Budapest–Amsterdam, –Bonn 1972–2001.

P. Kovács, Tituli Latini in Hungaria reperti. Supplementum, Budapest–Bonn 2005.

Tituli Aquincenses I–II, Budapest 2009–2010.