A kurzus kódja(i): BBN-TÖR-204

 

A kurzus címe: Róma története Caesar halálától (Kr.e. 44) Kr.u. 285-ig

 

Az oktató neve: Lőrincz Barnabás

 

A kurzus időpontja, helyszíne: Pémtek 8.15-9.45  MUK 6-8 II. em. 252. terem

 

A kurzus leírása:

Az előadás-sorozat a római történelem Kr.e. 44-Kr.u. 285 közötti szakaszát tekinti át. Megvilágítja az okokat, amelyek a római köztársaság válságához vezettek, ismerteti a próbálkozásokat, amelyek a köztársaság bukásához vezettek, bemutatja az Augustus által megteremtett principatus rendszerét. Kr.u. 1-3. század dinasztiá (Iulius-Claudiusok, Flaviusok, Antoninusok és Severusok) tárgyalásakor ismerteti az egyes császárok tevékenységét. A 235–285, közötti válság  katonacsászárainak tárgyalásával záródik az előadás.

 

Követelmények: kollokvium az előadás anyagából.

 

Kötelező irodalom: Hegyi W. György: in: Németh György – Hegyi W. György: Görög–római történelem. Osiris Kiadó, Budapest 2011, 465–534.

Németh György (szerk.) Görög–római szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest 2011, 239–310, (143–193 sz.) .