A kurzus kódja(i): BBN-TÖR-204

 

A kurzus címe: A római császárkor története

 

Az oktató neve: Lőrincz Barnabás

 

A kurzus időpontja, helyszíne: Csütörtök 8.00-9.30 MUK 6-8 földszint 11. terem

 

A kurzus leírása: Az előadás-sorozat a római történelem Kr.e. 27-Kr.u.476 közötti szakaszát tekinti át. Megvilágítja az okokat, amelyek a római köztársaság válságához vezettek, ismerteti a próbálkozásokat, amelyek a köztársaság bukásához vezettek, bemutatja az Augustus által megteremtett principatus rendszerét. Kr.u. 1-3. század dinasztiái (Iulius-Claudiusok, Flaviusok, Antoninusok és Severusok) tárgyalásakor ismerteti az egyes császárok tevékenységét. Az ezt követő válságos időszakot Kr.u. 284-től Diocletianus és társai uralkodása zárja le, amely megteremti a dominatus rendszerét és kemény intézkedésekkel stabilizálja a birodalmat. Az újabb válságok előbb a birodalom végleges kettészakadásához, majd a Nyugatrómai Birodalom bukásához vezetnek.

 

Követelmények: kollokvium az előadás anyagából.

 

Ajánlott irodalom: Maróti Egon – Hahn István, In: Ferenczy Endre – Maróti Egon – Hahn István, Az ókori Róma története, Tankönyvkiadó, Budapest 1992, 141–420.

Havas László – Szabó Edit, In: Havas László – Hegyi W. György – Szabó Edit, Római történelem, Osiris Kiadó, Budapest 2007, 341–693.