A kurzus kódja(i): BBN-TSP-211/3, TÖN-310/1

A kurzus címe: Bevezetés a latin epigráfiába

Az oktató neve: Dr. Lőrincz Barnabás, habil. egy. docens

A kurzus időpontja, helyszíne: Csütörtök, 10-11.30, MUK 6-8, I. em. 144.

A kurzus leírása: A kurzus célja az, hogy a hallgatók a különböző feliratos forráscsoportokat (sírfeliratok, oltárok, építési feliratok, császárok, senatorok, lovagok tiszteletére állított feliratok, mérföldkövek, katonai diplomák) megismerjék, az egyes rövidítések feloldásának szabályait elsajátítsák, s az egyes feliratokat történetileg értelmezni tudják.

Követelmények, értékelési szempontok: Az utolsó órán rövid szóbeli vizsga a kurzuson megismert anyagból.

Irodalom: Tóth István – Szabó Ádám, Bevezetés a római feliratok világába, University Press Pécs 1999.

Die Römischen Inschriften Ungarns 1-6, Budapest–Amsterdam, –Bonn 1972–2001.

P. Kovács, Tituli Romani in Hungaria reperti. Supplementem, Budapest–Bonn 2005.