LŐRINCZ BARNABÁS 1951-2012

 

2012. július 4-én reggel az ELTE Múzeum körúti épületében váratlanul elhunyt Lőrincz Barnabás egyetemi tanár, Pannonia hadtörténetének és a római felirattannak nemzetközileg egyik legismertebb kutatója. Ritka, hogy egy tudós életműve már életében megkerülhetetlen hivatkozási ponttá válik. Lőrincz Barnabásnak ezt sikerült elérnie a fáradhatatlan szorgalommal összeállított kézikönyv-sorozatával, amely a latin nyelvű római provinciák névanyagát tette közzé a kutatók számára (Onomasticon provinciarum Europae latinarum). Ezen kívül sok százan idézték a pannoniai segédcsapatokról, a katonai diplomákról vagy az előtte elhanyagolt területként kezelt bélyeges téglákról írott könyveit, tanulmányait. Munkásságát Kuzsinszky- és Marót-díjban részesítették.

Lőrincz Barnabás egész életében szorosan kötődött az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez. Itt végezte el a régészet szakot, majd tíz év dunaújvárosi múzeumi munkát követően 1984-től az ELTE oktatója volt. Minden nap, még a szünetekben is bejárt a tanszékre, ahol éppen a Corpus Inscriptionum Latinarum új pannoniai kötetén dolgozott egy nemzetközi kutatócsoport tagjaként. 2012. július 4-én azonban örökre hazatért. A pannoniai kutatások, a római felirattan, az ELTE Ókortörténeti Tanszéke, doktorandusai és kollégái számára eltávozása felfoghatatlan veszteség.

STTL

Németh György

 

 

Lőrincz Barnabás 1951-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait az ELTE BTK régészet szakán 1974-ben fejezte be. 1974-től Dunaújvárosban, az Intercisa Múzeum munkatársaként dolgozott. 1984-től az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszékének adjunktusa, 1989-től docense, majd 2010-től egyetemi tanára.

Egyetemi doktori fokozatot 1976-ban, kandidátusi fokozatot 1984-ben MTA doktori fokozatot 2002-ben szerzett. 2004-ben habilitált az ELTE BTK-n. 1974-től vett részt hazai és nemzetközi tudományos életben.

1982-ben Révai Díjat, 1995-ben Kuzsinszky Bálint Díjat, 2003-ban Marót Károly Díjat kapott.

 

Lőrincz Barnabás publikációs listája

 

1973

1.

A barbaricumi római épületek bélyeges téglái – Ziegelstempel römischer Gebäude im Barbaricum, ArchÉrt 100, 1973, 59–64.

2.

C. Iulius Commodus Orfitianus cursus honorumához, Acta Iuvenum – Történelem 1973, 9–31 = C. Iulius Commodus Orfitianus. AUB Sectio Classica 2, 1974 (1976), 59–73.

1974

3.

Rec. A. Neumann, Ziegel aus Vindobona. RLÖ XXVII (Wien 1973), ActaArchHung 26, 1974, 451–452.

1975

4.

Gestempelte Ziegel. In: Römische Forschungen in Zalalövő (1973), ActaArchHung 27, 1975, 170–171.

5.

Vezető a Dunaújvárosi Múzeum római kőtárához [Führer zum römischen Lapidarium des Museums von Dunaújváros]. István Király Múzeum Közleményei D:98 (Dunaújváros 1975) 32 p. (siehe noch Nr. 112).

6.

Zur Erbauung des Legionslagers von Brigetio, ActaArchHung 27, 1975, 343–352.

7.

Rec. Fülep F. Sz. Burger A., Pécs római kori kőemlékei (Pécs 1974), ArchÉrt 102, 1975, 315.

1976

8.

Gestempelte Ziegel. In: Römische Forschungen in Zalalövő (1974), ActaArchHung 28, 1976, 170–171.

9.

Rec. A. Dobó, Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum pertinentes (4Budapest – Amsterdam 1975), ActaArchHung 28, 1976, 207.

10.

Die Duces der Provinz Valeria unter Valentinian I. (364–375), Alba Regia 15, 1976, 99–105.

11.

Die Ziegelstempel von Gorsium-Herculia, Alba Regia 15, 1976, 175–191.

12.

(mit Zsolt Visy) Neuere Inschriften aus Intercisa, Alba Regia 15, 1976, 199–216.

13.

Zur Datierung der Ziegelstempel von Vindobona, Alba Regia 15, 1976, 261–262.

14.

Bemerkungen zu zwei Inschriften aus Aquincum, Alba Regia 15, 1976, 263–264.

1977

15.

Gestempelte Ziegel. In: Römische Forschungen in Zalalövő (1975), ActaArchHung 29, 1977, 270.

16.

Zur Ergänzung und Datierung dazischer Militärdiplome, ActaArchHung 29, 1977, 281–285.

17.

Pannonische Ziegelstempel I: Limes–Strecke Annamatia – Ad Statuas. DissArch II, 5 (Budapest 1977) 97 S. + Taf. XIII. ELTR 77259

18.

Die Ziegelstempel der legio X Gemina in Pannonien und im benachbarten Barbaricum, In: Vindobona Die Römer im Wiener Raum (Wien 1977) 144–146.

19.

(mit Ortolf Harl) Ziegel, In: Vindobona Die Römer im Wiener Raum (Wien 1977) 276–280.

20.

Zur Konsulliste des Jahres 154, Arheološki vestnik 28, 1977, 369–372 = Újabb adat a 154. év consullistájához, ArchÉrt 104, 1977, 76–78.

21.

Die ala I Britannica in Pannonien, ActaArchHung 29, 1977, 363–367.

22.

(mit András Mócsy) Das Heer, In: A. Mócsy, Pannonia–Forschung 1973–1976, ActaArchHung 29, 1977, 379–384.

23.

Rec. L. Barkóczi A. Mócsy, Die Römischen Inschriften Ungarns 2 (Budapest – Amsterdam 1976), ActaArchHung 29, 1977, 407–408.

24.

A barátföldpusztai tábor bélyeges téglái – Brick Stamps from the Camp of Barátföldpuszta, In: Gabler D., A dunai limes I-II. századi történetének néhány kérdése – Some Remarks on the History of the Danubian Limes of the First and Second Century, ArchÉrt 104, 1977, 167–170.

1978

25.

Zur Ergänzung einer Inschrift aus Ad Statuas (Pannonia Superior), Alba Regia 16, 1978, 361–362.

26.

(mit Nicolae Gudea) Eine weitere Angabe zu den Beziehungen zwischen Pannonien und Dazien, Alba Regia 16, 1978, 363–364.

27.

Ala–bélyeges téglák Pannoniában – Die Ziegelstempel der Alen in Pannonien, ArchÉrt 105, 1978, 3–10.

28.

Die Besatzungstruppen des Legionslagers von Aquincum am Ende des I. – am Anfang des II. Jahrhunderts, ActaArchHung 30, 1978, 299–312.

1979

29.

C. Gabinius Barbarus Pompeianus, Statthalter von Moesia Superior, ZPE 33, 1979, 157–160 = C. Gabinius Barbarus Pompeianus, Moesia Superior helytartója, Antik Tanulmányok/Studia Antiqua 25, 1978 (1981), 219–221.

30.

Pannonische Ziegelstempel II: Limes–Strecke Vetus Salina – Intercisa. DissArch II,7 (Budapest 1979) 166 S. + Taf. 23. ELTE 79078

31.

(mit Klára Szabó) Jelentés az Intercisa–2. jelzőtorony feltárásáról, 1973/74 – Bericht über die Freilegung des Straßenturmes von Intercisa–2, 1973/74, In: Visy Zs., Pannoniai limes–szakaszok légifényképeken – Pannonische Limesabschnitte auf Luftaufnahmen, ArchÉrt 105, 1978, 257–259.

32.

Római kori bélyeges téglák Zala megyében [Römische Ziegelstempel im Komitat Zala], Zalai Gyűjtemény 12, 1979, 25–32.

33.

Rec. J. Fitz (Hrsg.) Limes. Akten des XI. Internationalen Limeskongresses (Budapest 1977), ActaArchHung 31, 1979, 201–202.

34.

Beiträge zur Geschichte der Ala I Flavia Britannica milliaria c. R., Alba Regia 17, 1979, 357–359.

1980

35.

(mit Zsolt Visy) Die Baugeschichte des Auxiliarkastells von Intercisa, In: W. S. Hanson L. J. F. Keppie (eds.) Roman Frontier Studies 1979. Papers presented to the 12th International Congress of Roman Frontier Studies. BAR–IS 71 (Oxford 1980) 681–701.

36.

Die Ziegelstempel des spätrömischen Südostfriedhofes von Intercisa, ActaArchHung 31, 1979, 293–312.

37.

Rec. H.-G. Pflaum, Les fastes de la province Narbonnaise (Paris 1978), ActaArchHung 31, 1979, 457–458.

38.

Pannonia Superior segédcsapatainak táborhelyei a II. század közepén. Megjegyzések a 163. évi szőnyi katonai diplomához – Camp Sites of the Auxiliary Troops in the Middle of the Second Century A.D. Notes to the Military Diploma of the Year 163 A.D., ArchÉrt 107, 1980, 81–85.

39.

Rec. E. Tóth, Porolissum. Das Castellum in Moigrad. Ausgrabungen von A. Radnóti, 1943 (Budapest 1978), ArchÉrt 107, 1980, 125–126.

40.

Die epigraphische Forschung in Ungarn seit 1902, Arheološki vestnik 31, 1980, 257–267.

1981

41.

Pannonische Ziegelstempel III: Limes–Strecke Ad Flexum – Ad Mures. DissArch II,9 (Budapest 1981) 135 S. + Taf. 15. HU ISSN 0521-4785

42.

A mosonmagyaróvári Hansági Múzeum bélyeges téglái – Die Ziegelstempel des Hansági-Museums von Mosonmagyaróvár, Alba Regia 18, 1980, 265–290.

43.

(mit Zsolt Visy) Zur Ergänzung und Datierung von neuen Militärdiplomen aus Obermösien, ZPE 42, 1981, 273–278.

44.

Gestempelte Ziegel aus Tokod, In: A. Mócsy (Hrsg.) Die spÄtrömische Festung und das GrÄberfeld von Tokod (Budapest 1981) 121–143.

45.

Neue Inschriften aus Cirpi (Dunabogdány), ActaArchHung 35, 1983, 63–71 = Újabb feliratok Cirpiből, Antik Tanulmányok/Studia Antiqua 26, 1979 (1981), 97–106.

46.

Téglaégető kemencék Pannoniában – Brick–kilns in Pannonia, In: Iparrégészeti kutatások Magyarországon (Égetőkemencék régészeti és interdiszciplináris kutatása), Sopron 1980. VII. 28-30 (Veszprém 1981) 77–93.

47.

Rec. M. M. Roxan, Roman Military Diplomas 1954–1977 (London 1978), ActaArchHung 32, 1980, 487–488.

1982

48.

Zur Datierung des Beinamens Antoniniana bei Truppenkörpern, ZPE 48, 1982, 142–148 = Az Antoniniana–jelző keltezéséhez, Antik Tanulmányok/Studia Antiqua 28, 1981 (1983), 211–215.

49.

Some Remarks on the History of the Pannonian Legions in the Late First and Early Second Centuries A.D., Alba Regia 19, 1981, 285–288.

50.

Ziegelstempel, In: Zs. Bánki, Heiligtum des Iuppiter Dolichenus in Vetus Salina, Alba Regia 19, 1981, 100.

51.

Rec. Die Römischen Inschriften Ungarns 2–3 (Budapest – Amsterdam, – Bonn 1976, 1981), Antik Tanulmányok/Studia Antiqua 29, 1982, 95–97.

1983

52.

Zur Konsulliste des Jahres 156. ZPE 52, 1983, 211–212 = Üjabb adat a 156. év consullistájához. Antik Tanulmányok/Studia Antiqua 30, 1983 (1985), 262–263.

53.

Pannonia segédcsapatai a principatus korában [Die Hilfstruppen von Pannonien in der Prinzipatszeit]. Kandidátusi értekezés tézisei (Dunaújváros 1982) 10 S. (siehe noch Nr. 137).

54.

Rec. W. Beck — D. Planck, Der Limes in Südwestdeutschland: Limeswanderweg Main–Rems–Wörnitz (Stuttgart 1980). ActaArchHung 35, 1983, 452.

55.

Rec. A. R. Birley, The Fasti of Roman Britain (Oxford 1981). ActaArchHung 35, 1983, 452–453.

1985

56.

Neue Inschriften aus Intercisa, In: E. Weber G. Dobesch (Hrsg.) Römische Geschichte, Altertumskunde und Epigraphik. Festschrift für Artur Betz zur Vollendung seines 80. Lebensjahres (Wien 1985) 393–401.

57.

Spätrömische Reichsbeamte und die pannonischen Ziegelstempel, ZPE 61, 1985, 229–234 = Későrómai duxok és a pannoniai bélyeges téglák, Antik Tanulmányok/Studia Antiqua 33, 1987–88, 19–23.

1986

58.

(mit Zsolt Visy) Bemerkungen zu einer neuen Civitasurkunde aus dem Jahre 97, ZPE 63, 1986, 241–249.

59.

Zu den Kaiserbeinamen der römischen Truppen im 3. Jahrhundert, ActaArchHung 37, 1985, 177–189.

60.

Rec. J. C. Mann, Legionary Recruitment and Veteran Settlement during the Principate (London 1983), ActaArchHung 37, 1985, 274–275.

61.

(mit Klára Szabó und Zsolt Visy) Neue Forschungen im Auxiliarkastell von Intercisa, In: Studien zu den Militärgrenzen Roms III. Vorträge des 13. Internationalen Limeskongresses, Aalen 1983 (Stuttgart 1986) 362–368.

62.

Rec. J. Beneš, Auxilia Romana in Moesia atque in Dacia. Zu den Fragen des römischen Verteidigungssystems im Unteren Donauraum und in den angrenzenden Gebieten (Praha 1978), Latomus 45, 1986, 676–677.

63.

Die Nennung und Funktion der Statthalter in den Auxiliarkonstitutionen, In: W. Eck - H. Wolff (Hrsg.) Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle. Passauer Historische Forschungen 2 (Köln Wien 1986) 375–384.

1987

64.

Rec. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II,7 (Berlin New York 1979–1980), ActaArchHung 39, 1987, 138.

65.

(mit Zsolt Visy) Die Hilfstruppen der Provinz Pannonia Superior unter Trajan, ActaArchHung 39, 1987, 337–345.

1988

66.

Rec. J. F. Gilliam, Roman Army Studies. Mavors II (Amsterdam 1986), ActaArchHung 40, 1988, 345–346.

67.

Rec. R. Hošek, Tituli Latini Pannoniae Superioris annis 1967–1982 in Slovacia reperti (Praha 1985), ActaArchHung 40, 1988, 346.

1989

68.

Zu den Verbindungen zwischen Pannonien und Barbaricum: die Verbreitung und Datierung der Ziegelstempel, Klio 71, 1989, 96–106.

69.

Stamped Tiles. Garrisons of the Fort. Deposits in the Roman Fort at Ad Statuas (with Dénes Gabler and Klára Szabó), In: D. Gabler (ed.) The Roman Fort at Ács-Vaspuszta (Hungary) on the Danubian Limes. BAR–IS 531 (Oxford 1989) 121–164, 417–425, 633–635, 807–854.

1990

70.

(mit Klára Szabó) Forschungen im Auxiliarkastell von Intercisa (1983–1984), In: H. Vetters M. Kandler (Hrsg.) Akten des 14. Internationalen Limeskongresses 1986 in Carnuntum. RLÖ 36 (Wien 1990) 739–744.

71.

Rec. F. Fülep A. Sz. Burger, Die Römischen Inschriften Ungarns 4. Lieferung: Das Gebiet zwischen der Drau und der Limesstrecke Lussonium Altinum (Budapest –Bonn 1984), Antik Tanulmányok/Studia Antiqua 33, 1987–88 (1990), 271–272.

72.

Bibliographie der wissenschaftlichen Tätigkeit von Prof. A. Mócsy, In: Gedenkschrift für A. Mócsy = ActaArchHung 41, 1989, 9–15.

73.

Cohors quingenaria Maurorum, In: Gedenkschrift für A. Mócsy = ActaArchHung 41, 1989, 257–263.

74.

Legiók. Segédcsapatok. Classis. Róma városi csapatok. A pannoniai csapatok részvétele a tartományon kívüli harcokban. Késő római hadsereg. A hadsereg építkezései. A bélyeges téglák. Limestáborok (mit Dénes Gabler). Őrtornyok. Katonai építkezések a tartomány belsejében. Limes– és helyőrségtörténet. Mérföldkövek. Téglák és téglavető műhelyek [Legionen. Hilfstruppen. Classis. Stadtrömische Truppen. Die Teilnahme der Truppen von Pannonien an den Kämpfen außerhalb der Provinz. Das spätrömische Heer. Die Bauten des Heeres. Die Ziegelstempel. Limeskastelle (mit Dénes Gabler). Wachttürme. Militärische Bauten im Inneren der Provinz. Limes– und Besatzungsgeschichte. Meilensteine. Ziegel und Ziegeleien], In: A. Mócsy J. Fitz B. Lőrincz (Hrsg.) Pannonia régészeti kézikönyve [ArchÄologisches Handbuch von Pannonien] (Budapest 1990) 71–86, 94–106, 108–111, 117–118, 184, 313–324, 326–329, 330, 332, 348–349, 379–384.

1991

75.

Pannonische Ziegelstempel und die militärischen Territorien, In: V. A. Maxfield M. J. Dobson (eds.) Roman Frontier Studies 1989. Proceedings of the XVth International Congress of Roman Frontier Studies (Exeter 1991) 244–247.

76.

Rec. Atti del Colloquio Internationale AIEGL su Epigrafia e ordine senatorio I–II. Tituli 4-5 (Roma 1982), ActaArchHung 42, 1990, 375.

77.

Rec. G. Alföldy, Römische Heeresgeschichte. Beiträge 1962–1985. Mavors III (Amsterdam 1987), ActaArchHung 42, 1990, 377.

78.

Rec. K. Strobel, Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. Antiquitas I,33 (Bonn 1984), ActaArchHung 42, 1990, 377–378.

79.

Rec. Roma Via Imperiale. Scavi e scoperte (1937–1950) nella costruzione di via delle Terme di Caracalla e di via Cristoforo Colombo a cura di L. Avetta. Tituli 3 (Roma 1985), ActaArchHung 42, 1990, 378.

80.

Rec. H. Halfmann, Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im Römischen Reich. HABES 2 (Stuttgart 1986), ActaArchHung 42, 1990, 378–379.

81.

(mit Erzsébet Marton und Ferenc Redő) Die Römischen Inschriften Ungarns (RIU). Registerband zu Lieferungen 1–4 (Bonn Budapest 1991) 136 S.

82.

Ziegelstempel. Reproduzierte Inschriften auf Ziegeln, In: Instrumenta Inscripta Latina. Das römische Leben im Spiegel der Kleininschriften. Ausstellungskatalog (Pécs 1991) 34–35, 103–107.

83.

Rec. E. Birley, The Roman Army. Papers 1929–1986. Mavors IV (Amsterdam 1988), ActaArchHung 43, 1991, 223.

84.

Rec. G. Fabre M. Mayer I Rodà, Inscriptions Romaines de Catalogne II: Lérida (Paris 1985), ActaArchHung 43, 1991, 476.

1992

85.

Zu den Inschriften von Intercisa, ZPE 93, 1992, 117–122.

86.

Zur Lesung und Ergänzung der pannonischen Militärdiplome, ACUD 27, 1991, 99–106.

87.

Rec. S. Soproni, Die letzten Jahrzehnte des pannonischen Limes (München 1985), Antik Tanulmányok/Studia Antiqua 35, 1991 (1992), 134–135.

88.

Rec. A. Birley, Marcus Aurelius. A Biography (2London 1987), ActaArchHung 44, 1992, 455–456.

89.

Rec. P. Sabbatini Tumolesi, Epigrafia anfiteatrale del'Occidente Romano I: Roma. Vetera 2 (Roma 1988), ActaArchHung 44, 1992, 448–449.

1993

90.

Register zu Lieferung 5 der Römischen Inschriften Ungarns (= RIU): Intercisa, ZPE 95, 1993, 269–295.

91.

Zur Herkunft eines Soldaten der cohors I Augusta Ituraeorum, ZPE 95, 1993, 297–299.

92.

Organisatorische Fragen der Herstellung und Verwendung von Ziegelstempeln, Specimina 7:1, 1991 (1992), 191–211.

93.

Westliche Hilfstruppen im pannonischen Heer, In: Gy. Németh (Hrsg.) Gedenkschrift István Hahn = AUB Sectio Historica 26, 1993, 75–86.

94.

Rec. K. Strobel, Die Donaukriege Domitians. Antiquitas I,38 (Bonn 1989), ArchÉrt  118, 1991 (1993), 138–139.

95.

Thrakische Hilfstruppen im pannonischen Heer, ACUD 28, 1992 (1993), 91–100.

1994

96.

(mit Sándor Petényi) Zwei neue Militärdiplome aus Pannonien, ZPE 101, 1994, 197–204 = Két új katonai diploma Pannoniából – Two new military diploma from Pannonia, Komárom–Esztergom megyei Múzeumok Közleményei 5, 1997 (1998), 215–228.

97.

(mit Emese Számadó) Ein Meilenstein der Senatskaiser Pupienus und Balbinus aus Pannonien, ZPE 101, 1994, 205–207.

98.

(cum Ferenc Redő) Onomasticon Provinciarum Europae Latinarum Vol. I: Aba – Bysanus. Ex materia ab A. Mócsy, R. Feldmann, E. Marton et M. Szilágyi collecta ediderunt - - -. S. Bökönyi — W. Meid (Hrsg.) Archaeolingua 3 (Budapest 1994) xiii + 364 p. (vgl. noch Nr. 161) ISBN 963 8046 02 3 I.k.

99.

Rec. J. Fitz, Die Römischen Inschriften Ungarns (RIU). 5. Lieferung: Intercisa (Bonn–Budapest 1991), ArchÉrt 119, 1992 (1994), 119–121.

1995

100.

I bolli laterizi militari in Pannonia. Risultati delle ricerche cronologiche, In: G. Hajnóczi (ed.) Atti del convegno internazionale "La Pannonia e l'Impero Romano" (Roma, 13-16 gennaio 1994) = Annuario dell'Accademia d'Ungheria 1994, 115–138.

101.

Ein spätrömischer Ziegelstempel im Diözesanmuseum St. Pölten, In: P. Scherrer (Hrsg.) Landeshauptstadt St. Pölten. Archäologische Bausteine II. Sonderschriften des Österreichischen Archäologischen Institutes Band 23 (Wien 1994) 161–164.

102.

Rec. Visy Zs., A római limes Magyarországon (Budapest 1989), ArchÉrt 120, 1993 (1995), 131.

103.

Die Truppenbewegungen am pannonischen Limes während der Markomannenkriege, In: H. Friesinger - J. Tejral A. Stuppner (Hrsg.) Markomannenkriege Ursachen und Wirkungen. VI. Internationales Symposium "Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet" Wien 23.-26. November 1993 (Brno 1994) 51–57.

104.

Rec. J. C. Anderson jr., The Thomas Ashby Collection of Roman Brick Stamps in the American Academy in Rome (London 1991), Tyche 9, 1994, 227.

105.

(mit Márta H. Kelemen) Ein ritterlicher Offizier in den Donaukriegen Domitians, ActaAntHung 35, 1994 (1995), 133–142 = Egy lovagrendű tiszt Domitianus dunai háborúiban (An Equestrian Officer in Domitian's Danubian Wars – Ein ritterlicher Offizier in den Donaukriegen Domitians), Komárom–Esztergom megyei Múzeumok Közleményei 5, 1997 (1998), 245–259.

106.

Die epigraphische Forschung in Ungarn seit 1979, ACUD 30, 1994 (1995), 5–17.

1996

107.

Rec. G. Fabre M. Mayer I. Rodà, Inscriptions Romaines de Catalogne III: Gérone (Paris 1991), ActaArchHung 47, 1995, 364.

108.

Die neuen Bände der Mavors–Reihe (Rec. G. Forni, Esercito e marina di Roma Antica. Raccolta di contributi. Mavors V (Stuttgart 1992); M. P. Speidel, Roman Army Studies II. Mavors VIII (Stuttgart 1992); H. Devijver, The Equestrian Officers of the Roman Imperial Army II. Mavors IX (Stuttgart 1992)), ActaArchHung 47, 1995, 367–368.

109.

Neue Militärdiplome aus Pannonien, ZPE 111, 1996, 259–268.

110.

D(e)f(unctus) in Part(h)ia. Zur Teilnahme der legio I adiutrix am Partherkrieg Caracallas, ActaAntHung 36, 1995 (1996), 245–248.

111.

Fremder oder Eingeborener ?, In: A. D. Rizakis (ed.) Roman Onomastics in the Greek East: Social and Political Aspects. Proceedings of the International Colloquium on Roman Onomastics. Athens, 7–9 September 1993. MELETHMATA 21 (Athens 1996) 73–79.

112.

Vezető az Intercisa Múzeum római kőtárához [Führer zum römischen Lapidarium des Intercisa Museums]. Intercisa Múzeum Kiadványai B:1 (2Dunaújváros 1996) 36 p. ISBN 963 04 7645 2

113.

Ein neuer Ritter aus Pannonien, Specimina 11:1, 1995 (1996), 127–129.

1997

114.

Rec. J. Šašel, Opera Selecta. Situla 30 (Ljubljana 1992), ActaArchHung 48, 1996, 355–356.

115.

Rec. K.-W. Welwei, Unfreie im römischen Kriegsdienst III: Rom (Stuttgart 1988), ActaArchHung 48, 1996, 356.

116.

(mit Márta H. Kelemen) Neue römische Inschriften aus Esztergom-Solva, Klio 79, 1997, 178–193.

117.

Rec. Th. Fischer, Das Umland des römischen Regensburg. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 42 (München 1990), ArchÉrt 121–122, 1994–1995 (1997), 280.

118.

Zur Chronologie der Regierungsjahre des Kaisers Nero (Ein Forschungsbericht), In: Z. Nemes Gy. Németh (edd.) Heorte. Studia in honorem Johannis Sarkady septuagenarii (Debrecen 1997) 161–168.

1998

119.

Eine Auxiliartruppe Dakiens in Pannonien, Specimina 12:1, 1996 (1998), 249–250.

120.

(mit Attila Gaál) Maximinus Thrax mérföldköve Alsónyék határából (Tolna megye) – Ein neuer Meilenstein des Kaisers Maximinus Thrax aus der Gemarkung von Alsónyék (Kom. Tolna), A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 20, 1998, 7–18.

121.

(mit Emese Számadó) Két új felirat Brigetio körzetéből – Two New Inscriptions from Brigetio's Area – Zwei neue Inschriften aus der Umgebung von Brigetio, Komárom–Esztergom megyei Múzeumok Közleményei 5, 1997 (1998), 261–272.

1999

122.

A későrómai hídfőállások bélyeges téglái Valeriában – Die Ziegelstempel der spätrömischen Brückenkopffestungen in der Provinz Valeria, In: A. Gaál (Hrsg.) Pannoniai kutatások. A Soproni Sándor emlékkonferencia előadásai (Bölcske, 1998. Október 7.) [Pannonische Forschungen. Vorträge der Gedenkkonferenz für Sándor Soproni (Bölcske, 7. Oktober 1998)] (Szekszárd 1999) 53–68.

123.

Hispanische Hilfstruppen und Soldaten im pannonischen Heer, ACUD 33, 1997 (1999), 229–240.

124.

Die Truppe und der Truppenkommandeur des Diplomempfängers CIL XVI 113, ACUD 33, 1997 (1999), 241–247.

125.

Zu den Fasti der römischen Provinz Pannonien (Rec. J. Fitz, Die Verwaltung Pannoniens in der Römerzeit I–IV. Budapest 1993–1995), ActaArchHung 49, 1997 (1999), 469–471.

126.

Onomasticon Provinciarvm Europae Latinarvm Vol. II: Cabalicivs – Ixvs. Ex materia ab A. Mócsy, R. Feldmann, E. Marton et M. Szilágyi collecta composuit et correxit - - - (Wien 1999) 232 S. ISBN 3-9500492-4-X

127.

Komárom-Szőny BRIGETIO, In: V. Lányi M. Bakos E. Farkas M. H. Kelemen M. Torbágyi, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn III: Komitat Komárom-Esztergom (Berlin Budapest 1999) 193.

128.

 Die lateinische Epigraphik in Pannonien. Die Zeit von Septimius Severus bis Constantinus I, In: S. Panciera (ed.) XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina. Atti vol. II (Roma 1999) 435–449.

129.

Ein neues Militärdiplom aus Pannonia inferior, Tyche 14, 1999, 173–175, Taf. 4.

2000

130.

Ein neues Militärdiplom für die Provinz Moesia Superior, ActaAntHung 39, 1999 (2000), 197–202.

131.

Onomasticon Provinciarvm Evropae Latinarvm Vol. III: Labaraevs – Pythea. Ex materia ab A. Mócsy, R. Feldmann, E. Marton et M. Szilágyi collecta composuit et correxit - - - (Wien 2000) 190 S. ISBN 3-902086-00-9

132.

Truppenstandorte im ungarischen Teil Pannoniens – Römische Ziegelstempel, In: Von Augustus bis Attila. Leben am ungarischen Donaulimes. Ausstellungskatalog. Schriften des Limesmuseums Aalen 53 (Stuttgart 2000) 45–47.

133.

Legio II Italica, In: Y. Le Bohec C. Wolff (ed.) Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon (17-19 septembre 1998). Collection du Centre d'Études Romaines et Gallo-Romaines NS No 20 (Lyon 2000) 145–149.

134.

Legio I Adiutrix, In: Y. Le Bohec C. Wolff (ed.) Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon (17-19 septembre 1998). Collection du Centre d'Études Romaines et Gallo-Romaines NS No 20 (Lyon 2000) 151–158.

135.

Legio II Adiutrix, In: Y. Le Bohec C. Wolff (ed.) Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon (17-19 septembre 1998). Collection du Centre d'Études Romaines et Gallo-Romaines NS No 20 (Lyon 2000) 159–168.

2001

136.

Zwei Militärdiplome aus Dunántúl (Ungarn), Arheološki vestnik 51, 2000, 249–252.

137.

Die römischen Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipatszeit. Teil I: Die Inschriften. O. Harl (Hrsg.) Wiener Archäologische Studien 3 (Wien 2001) 332 S. ISBN 3-902086-02-5

138.

Rec. H. Solin, Die stadtrömischen Sklavennamen. Ein Namenbuch (Forschungen zur antiken Sklaverei Beiheft 2). Stuttgart 1996, Klio 83, 2001, 253–254.

139.

Határvédelem és hadsereg Hadrianus és Antoninus Pius korában [Das Grenzschutzsystem und das Heer in der Regierungszeit der Kaiser Hadrian und Antoninus Pius], In: Kőszeghy M. – Szlávik G. (szerk.) Aelius Aristeidés, Róma magasztalása (eis Rhómén, or. XXVI - K.). Fordítás és kísérő tanulmányok (Budapest 2001) 205–210 = Határvédelem és hadsereg Hadrianus és Antoninus Pius korában [Das Grenzschutzsystem und das Heer in der Regierungszeit der Kaiser Hadrian und Antoninus Pius], In: Szlávik G. (szerk.) Aelius Aristeidés, Róma magasztalása (eis Rhómén, or. XXVI - K.) (2Budapest 2002) 261–269.

2002

140.

(mit Gabriella Gabrieli) Az ala I Hispanorum Arvacorum újabb emléke Levélről (Győr–Sopron–Moson megye) Ein neues Denkmal der ala I Hispanorum Arvacorum aus Levél (Komitat Győr–Sopron–Moson), Arrabona 39, 2001 (2002), 127–134.

141.

Onomasticon Provinciarvm Evropae Latinarvm Vol. IV: Qvadratia – Zvres. Ex materia ab A. Mócsy, R. Feldmann, E. Marton et M. Szilágyi collecta composuit et correxit - - - (Wien 2002) 210 S. ISBN 3-902086-05-X

142.

(mit Géza Alföldy) Ein neues Militärdiplomfragment und ein neuer Statthalter der Provinz Pannonia superior, ZPE 139, 2002, 211–218.

143.

A római bélyeges tégla mint történeti forrás. Akadémiai doktori értekezés tézisei (Budapest 2000 [2002]) 14 p. (siehe noch Nr. 75, 92, 100, 148, 165, 170)

144.

Neue Militärdiplome aus Ungarn, Specimina 16, 2000 (2002), 31–38.

145.

Ein neues Militärdiplom im Ungarischen Nationalmuseum – Egy új katonai diploma a Magyar Nemzeti Múzeumban, Folia Archaeologica 49–50, 2001–2002, 173–180.

146a.

(mit Friederike Harl) Führer zum römischen Lapidarium in Bastion VI der Festung von Komárno (Komárno – Wien 2002) 64 S. ISBN 80 – 968862 – 2 - 3

146b.

(mit Friederike Harl) A római kőtár vezetője a komáromi erődrenszer VI. bástyájában (Komárno – Wien 2002) 64 p. ISBN 80 – 968862 – 1 - 5

146c.

(mit Friederike Harl) Sprievodca rímskym lapidáriom v bašte VI v Komárne (Komárno – Wien 2002) 64 p. ISBN 80 – 968862 – 0 - 7

2003

147.

Onomasticon provinciarum Europae Latinarum (Kutatási beszámoló), Antik Tanulmányok/Studia Antiqua 46, 2002 (2003), 251–257 =  Onomasticon provincia-rum Europae Latinarum (Ein Forschungsbericht), In: Onomasticon provincia-rvm Evropae Latinarvm (OPEL) I: Aba – Bysanvs. Ex materia ab A. Mócsy, R. Feldmann, E. Marton et M. Szilágyi collecta composuit et correxit - - -. Á. Szabó (Hrsg.) Editio nova aucta et emendata (Budapest 2005) 150–153.

148.

Die Erzeugnisse der Privatziegeleien in Pannonien, In: K. Kuzmová K. Pieta J. Rajtár (Hrsg.) Zwischen Rom und Barbaricum. Festschrift für Titus Kolník zum 70. Geburtstag (Nitra 2002 [2003]) 153–165.

149.

Pomponius Mela De chorographia II,8 und II,63 (ungarische Übersetzung), In: P. Kovács B. Fehér (ed.) Fontes Pannoniae Antiquae I: Scriptores geographici antiquiores – Aetas occupationis Romanae (usque ad a. D. 54) Az ókori Pannonia történetének forrásai I: Korai földrajzi szerzők – A római hódítás kora (Kr.u. 54-ig) (Budapest 2003) 47–49.

150.

Die Ziegelstempel der Schiffslände von Bölcske, In: Á. Szabó E. Tóth (Hrsg.) Bölcske. Römische Inschriften und Funde. Libelli Archaeologici - Régészeti Füzetek Ser. Nov. II (Budapest 2003) 77–102 = A bölcskei hídfőállás bélyeges téglái, In: Gaál Attila (szerk.) A bölcskei kikötőerőd. Római kori feliratok és leletek a Dunából (Szekszárd 2009) .97–120.

151.

Die Offiziere und Soldaten der Hilfstruppen, In: Á. Szabó E. Tóth (Hrsg.) Bölcske. Römische Inschriften und Funde. Libelli Archaeologici - Régészeti Füzetek Ser. Nov. II (Budapest 2003) 465–476 (vgl. .Nr. 181).

152.

The Linear Frontier Defence System and its Army, In: Zs. Visy (ed.) The Roman Army in Pannonia. An Archaeological Guide of the Ripa Pannonica (Teleki László Foundation, Budapest 2003) 25–30.

153.

Amici in Pannonien, Tyche 17, 2002 (2003), 113–119.

154.

Römische Inschriften aus Nordostpannonien, In: E. Tóth Á. Szabó (red.) Pannonica provincialia et archaeologia. Studia sollemnia auctorum Hungarorum Eugenio Fitz octogenario dedicata. Libelli Archaeologici - Régészeti Füzetek Ser. Nov. I (Budapest 2003) 249–262.

155.

(mit Géza Alföldy) Die cohors I Batavorum miliaria civium Romanorum pia fidelis im pannonischen Solva (Esztergom),  ZPE 145, 2003, 259–262.

2004

156.

Zur Statthalterliste der römischen Provinz Pannonia inferior, In: L. Ruscu C. Ciongradi R. Ardevan C. Roman C. Găzdac (ed.) Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis (Cluj-Napoca 2004) 35–40.

157.

Inscriptiones ad historiam pertinentes – Történeti jelentőségű feliratok. Diplomata militaria – katonai diplomák. Pannonia helytartói Kr.u. 54–166 közt, In: P. Kovács B. Fehér (ed.) Fontes Pannoniae Antiquae II: Historia Pannoniae ab A. D. LIV usque ad initia belli Marcomannici (CLXVI) – Az ókori Pannonia történetének forrásai II: Pannonia története Kr.u. 54-től a markomann háború kitöréséig (166) (Budapest 2004) 90–93, 96–97, 116–157, 196–199 = Inscriptiones Inscriptions of historical significance. Diplomata militaria (Military Diplomas). Governors of Pannonia between 54 and 166 A.D. In: P. Kovács B. Fehér (ed.) Fontes Pannoniae Antiquae II: Historia Pannoniae ab A. D. LIV usque ad A.D. CLXVI – The Sources of Pannonian Antiquity II: The History of Pannonia between 54 and 166 A.D. (Budapest 2005) 68, 7071, 86109, 146149.

158.

Rec. Zs. Visy, A ripa Pannonica Magyarországon [Die ripa Pannonica in Ungarn]. (Budapest 2000), ActaArchHung 55, 2004, 175–176.

159.

Register zu Lieferung 6 der Römischen Inschriften Ungarns (= RIU): Das Territorium von Aquincum, die Civitas Eraviscorum und die Limesstrecke Matrica Annamatia und das Territorium von Gorsium, ZPE 148, 2004, 291–312

160.

Zu den Militärdiplomen für die pannonischen Provinzen, Specimina 18, 2004, 149-158.

2005

161.

Onomasticon provinciarvm Evropae Latinarvm (OPEL) I: Aba – Bysanvs. Ex materia ab A. Mócsy, R. Feldmann, E. Marton et M. Szilágyi collecta composuit et correxit - - -. Á. Szabó (Hrsg.) Editio nova aucta et emendata (Budapest 2005) 153 S. ISBN 963 217 946 3

162.

Neue Angaben zu den Hilfstruppen in der Provinz Pannonia superior, In: F. Beutler W. Hameter (Hrsg.) Eine ganz normale Inschrift ... und ähnliches zum Geburtstag von Ekkehard Weber. Festschrift zum 30. April 2005. Althistorisch-Epigraphische Studien 5 (Wien 2005) 303309.

163.

Zu den Besatzungen der Auxiliarkastelle in Ostpannonien, In: M. Mirković (Hrsg.) Römische Städte und Festungen an der Donau vom 1. Bis zum 5. Jahrhundert. Akten der regionalen Konferenz, Beograd 16-19 Oktober 2003 (Beograd 2005) 5166.

164.

Rec. P. Kovács, Tituli Romani in Hungaria reperti. Supplementum, BudapestBonn 2005, Specimina 19, 2005, 139141.

165.

Spätrömische Offiziere und Unteroffiziere im pannonischen Heer aufgrund der Ziegelstempel, Specimina 20, 2006, 103120.

2006

166.

Die epigraphische Forschung in Ungarn seit 1994, ACUD 42, 2006, 143–157.

167.

Feliratok. Katonai diplomák. A pannoniai helytartók listája (Kr.u. 167–192) [Inschriften. Militärdiplome. Die Liste der pannonischen Statthalter (167–192 n.Chr.)], In: Kovács Péter (ed.) Fontes Pannoniae Antiquae ab A. D. CLXVI usque ad A. D. CXCII – Az antik Pannonia forrásai Kr.u. 166–tól Kr.u. 192–ig (Budapest 2006) 153–156 Nr. 5–9, 160–178 Nr. 14–18, 20–21, 23–24, 26–31, 180–181 Nr. 34–35, 183–194 Nr. 38–47, 49–50, 195–206, 317–318.

168.

Megjegyzések a cohors XIIX voluntariorum c. R. egy katonájának gerulatai (Oroszvár/Bratislava–Rusovce) családi sírkövéhez – A family tombstone of a soldier of the cohors XIIX voluntariorum c. R. from Gerulata – Zur Familiengrabstele eines Soldaten der cohors XIIX voluntariorum c. R. aus Gerulata, Arrabona 44/1, 2006, 271–276.

2007

169.

Inscriptiones – Feliratok. Diplomata militaria – Katonai diplomák. A pannoniai tartományok helytartói Kr.u. 193–235 között [Inschriften. Militärdiplome. Die Statthalter der pannonischen Provinzen zwischen 193 und 235 n.Chr.], In: Kovács Péter (ed.) Fontes Pannoniae Antiquae in aetate Severorum — Az antik Pannonia forrásai a Severus–korban (Budapest 2007) 56–57 Nr. 3–4, 66–67 Nr. 17, 71–72 Nr. 24–25, 75–77 Nr. 29–30, 83–90 Nr. 37–44, 105 Nr. 63, 113 Nr. 72, 116–117 Nr. 75, 118–119 Nr. 77–78, 120–121 Nr. 81, 123–132, 183–186.

170.

Császári téglavetők termékei Pannoniában [Die Erzeugnisse der kaiserlichen Ziegeleien in Pannonien], In: Bíró M. (szerk.) Orpheus búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János emlékére (Budapest 2007) 213–217.

171.

Die Nennung und Funktion der Statthalter in den Auxiliarkonstitutionen II: Quellen und Forschungen der letzten 20 Jahre, In: M. A. Speidel — H. Lieb (Hrsg.) Militärdiplome. Die Forschungsbeiträge der Berner Gespräche von 2004. Mavors XV (Stuttgart 2007) 209–220.

172.

Rec. B. Pferdehirt, Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden im der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (Kataloge vor- und frühgeschichtlicher Altertümer Band 37). Mainz 2004, ActaArchHung 58, 2007, 378–381.

2008

173.

Bélyeges téglák – Ziegelstempel, In: Márta H. Kelemen – Mónika Merczi – Barnabás Lőrincz, EsztergomSolva későrómai temetői – Spätrömische Gräberfelder von EsztergomSolva. Á. Szabó – E. Tóth (Hrsg.) Libelli Archaeologici - Régészeti Füzetek Ser. Nov. III (Budapest 2008) 479–553.

174.

(Csehné Kiss Juliannával) Római kori sírlelet Tatáról – Ein römerzeitlicher Grabfund aus Tata, Komárom–Esztergom megyei Múzeumok Közleményei 13–14, 2008, 49–62.

175.

Die Bauinschrift eines Hercules–Heiligtums aus Aquincum. In: Á. Szabó (Ed.) Cultus deorum. Studia religionum ad historiam Vol. II: De rebus aetatis Graecorum et Romanorum. In memoriam István Tóth (Pécs 2008) 147–150 = Hercules templom építési felirata Aquincumból, In: Kovács P. – Szabó Á. (szerk.) Studia Epigraphica Pannonica Vol. I: Észak-kelet Pannonia 1 (Budapest 2008) 181–184.

176.

Inscriptiones – Feliratok. Diplomata militaria – Katonai diplomák. A pannoniai tartományok helytartói Kr.u. 235–284 között [Inschriften. Militärdiplome. Die Statthalter der pannonischen Provinzen zwischen 235 und 284 n.Chr.], In: Kovács Péter (ed.) Fontes Pannoniae Antiquae in aetate  ab A. D. CCXXXV usqur A. D. CCLXXXIV – Az antik Pannonia forrásai Kr. u. 235 és 284 között (Budapest 2008) 87–90 Nr. 1–3, 104–109 Nr. 5–10, 110–123 Nr. 12–28, 124–126 Nr. 30–33, 128–129 Nr. 35–36, 131–138 Nr. 38–48, 139–143, 191–192.

177.

Előszavak a CIL III2/3 (Pannonia) kötethez: Aquincum: Hadtörténet, Nagyvenyim, Tárnok, Csabdi, Bakonycsernye, Alsószentiván, Albertfalva (Budapest, XI. kerület), Campona (Nagytétény: Budapest XXII. kerület), Ercsi, Rácalmás, Kisapostag, In: Kovács P. – Szabó Á. (szerk.) Studia Epigraphica Pannonica Vol. I: Észak-kelet Pannonia 1 (Budapest 2008) 41–44, 59–60, 102–105, 108, 111.

178.

Ein neuer Statthalter der Provinz Pannonia superior aus Carnuntum, Römisches Österreich 31, 2008, 141–143.

2009

179.

Zu den Hilfstruppen der dakischen Provinzen in trajanisch-hadrianischer Zeit. In: I. Piso (Hrsg.) Die römischen Provinzen. Begriff und Gründung. (Colloquium Cluj–Napoca, 28. September – 1. Oktober 2006) (Cluj–Napoca 2009) 369–376.

180.

Tituli operis publici, honorarii, n: Péter Kovács – Ádám Szabó (cura) Tituli Aquincenses Volumen I: Tituli operum publicorum et honorarii et sacri (Budapest 2009) 7–8, 28, 68 (cum Á. Szabó), 351–352 (n. 1–2. 24. 70. 397).

181.

A segédcsapatok tisztjei és katonái, In: Gaál Attila (szerk.) A bölcskei kikötőerőd. Római kori feliratok és leletek a Dunából (Szekszárd 2009) .493–502.

182.

Rec. P. Kovács, Excavations in the Roman Auxiliary Fort of Annamatia (Baracs) between 1999 and 2005. First Volume. Martin Opitz Publisher, Budapest 2005, ArchÉrt 134, 2009, 321–322.

2010

183.

Tituli sepulcrales. Index epigraphivus: I. Nomina virorum et mulieerum. II. Cognomina virorum et mulierum. Supernomina. Signa. III. Imperatores domusque eorum. , n: Péter Kovács – Ádám Szabó (cura) Tituli Aquincenses Volumen II: Tituli sepulcrales et alii Budapestini reperti (Budapest 2010) 233, 344, 366–367 (n. 796. 996. 1019), 374–393.

184.

(mit Andrea Buza und Péter Kovács) Egy új építési felirat Intercisából, In: Kovács P. – Szabó Á. (szerk.) Studia Epigraphica Pannonica Vol. II: Közlemények; tanulmányok; előszók (Budapest 2009 [2010]) 157–160.

185.

Praefatio részletek a CIL III2 4 kötethez: Solva (Esztergom), Crumerum (Nyergesújfalu), In: Kovács P. – Szabó Á. (szerk.) Studia Epigraphica Pannonica Vol. II: Közlemények; tanulmányok; előszók (Budapest 2009 [2010]) 161–164.1

186.

(mit Péter Kovács) Neue römische Inschriften aus Komitat Komárom–Esztergom I, ZPE 174, 2010, 277–287.

187.

Verschollene Meilensteine aus Crumerum–Nyergesújfalu, ArchÉrt 135, 2010, 201–207.

188.

Ein Ziegelstempel der cohors V Callaecorum Lucensium aus Crumerum, ACUD 46, 2010, 79–81.

2011

189.

Inscriptiones – Feliratok. Diplomata militaria – Katonai diplomák., In: Kovács Péter (ed.) Fontes Pannoniae Antiquae in aetate  tetrarcharum I (A. D. 285–305)  Az ókori Pannonia forrásai az első tetrarchia korában (Kr. u. 284– 305) (Budapest 2011) 130–133 (Nr. 1-5), 141–146 (Nr. 7, 9–14), 151–158.

190.

Zur Militärgeschichte der Donauprovinzen des Römischen Reiches. Ausgewählte Studien 1975–2009 Band I. Gy. Németh (Ed.) Hungarian Polis Studies 19 (Budapest–Debrecen 2010 [2011]) 310 S. ISBN 978-963-473-433-8

191.

(mit Péter Kovács) Új római feliratok Komárom–Esztergom megyéből II, In: Fehér B. – Kovács P. (szerk.) Studia Epigraphica Pannonica Vol. III (Budapest 2011) 64–99 = Altäre aus dem Auxiliarkastell Solva. Neue römische Inschriften aus Komitat Komárom–Esztergom II, ZPE 179, 2011, 247–270.

192.

Rec. A. Kakoschke, Die Personennamen in der römischen Provinz Rätien, Hildesheim–Zürich–New York 2009, Anzeiger für die Altertumswissenschaft 64, 2011, 116–117.

193.

(mit Péter Kovács) Eine neue Bauinschrift aus Intercisa, ActaArchHung 62m 3011, 353–362.

2012

194.

Zur Militärgeschichte der Donauprovinzen des Römischen Reiches. Ausgewählte Studien 1975–2009 Band II. Gy. Németh (Ed.) Hungarian Polis Studies 19 (Budapest–Debrecen 2011 [2012]) S. 311–611 ISBN 978-963-473-434-5

 

 

 

 

 

 

 

 

ActaAntHung                    Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae

ActaArchHung  Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae

ACUD                                   Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis

ArchÉrt                Archaeologiai Értesítő

AUB                                      Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis

BAR-IS                  British Archaeological Reports - International Series

DissArch                             Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis                                            de Rolando Eötvös nominatae

RLÖ                                       Der Römische Limes in Österreich

Specimina                          Specimina Nova dissertationum ex Instituto Historico Universitatis                                    Quinqueecclesiensis de Iano Pannonio nominatae

ZPE                                        Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik