BBN-TÖR-205/6  Meggyőzés és retorika az antik Hellasban

Az oktató neve: Kató Péter

 

 

A kurzus időpontja, helyszíne: K 14-16 MUK 6-8. I. 138.

 

 

A kurzus leírása:

Kevés olyan kultúrát ismerünk, ahol a nyilvánosan elhangzó meggyőző beszédnek akkora jelentősége volt, mint antik Hellasban. Nem tekinthető véletlennek ezért, hogy a görögség foglalkozott elsőként a meggyőzés és a retorika elméleti kérdéseivel. A szeminárium ennek a témának a történeti dimenziójával foglalkozik. Válogatott szövegek alapján annak jár utána, milyen szerepe volt a nyilvános érvelésnek a görög vallásban, politikában és bírósági gyakorlatban.

 

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Referátum, szemináriumi dolgozat