BBN-TÖR-205/4  A görög vallás

 

Az oktató neve: Kató Péter

 

 

A kurzus időpontja, helyszíne: K 8-10 MUK 6-8. I. 138.

 

 

A kurzus leírása:

A szeminárium célja a görög vallást alkotó kultuszok jellemvonásainak és történeti fejlődésének áttekintése. A görög istenvilág és a legfontosabb vallásos rituálék (áldozat, ima, felajánlás, ünnep) mellett kitérünk olyan témákra is, mint a jóslás, a görög vallás és politika viszonya és a hellenisztikus uralkodókultusz.

 

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Referátum, szemináriumi dolgozat.