BBN-TÖR-205/3  Róma és Makedónia - Kató Péter

 

 

A kurzus leírása:

A szeminárium középpontjában Róma és Makedónia háborúi állnak. A háborúk eseménytörténete mellett kitérünk majd a római és a makedón hadszervezet kérdéseire és a két állam strukturális sajátosságaira is.

 

 

Követelmények, értékelési szempontok: szemináriumi dolgozat