BBN-TÖR-205/1 Görög szövetségi államok

Az oktató neve: Kató Péter

A kurzus időpontja, helyszíne: H 12-14  MUK 6-8. I. 140.

 

 

A kurzus leírása): Az ókortörténetírás hosszú ideig csak a városállamoknak és a nagy birodalmaknak szentelt figyelmet. Léteztek azonban az ókorban, különösen a hellenisztikus korban több polis egyesüléséből létrejött szövetségi államok is. A szeminárium ezeknek a történetét kíséri végig, kitérve keletkezésük és felbomlásuk mellett a strukturális sajátosságaikra is.

 

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Referátum, szemináriumi dolgozat