A kurzus kódja(i): BBN-TÖR-205/9

 

 

A kurzus címe: Görög történetírók

 

 

Az oktató neve: Kató Péter

 

 

A kurzus időpontja, helyszíne:  Kedd 10:00-12:00 MUK 6-8. I. 138.

 

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

A szeminárium középpontjában az a módszertani kérdés áll, hogy hogyan lehet az eredetileg irodalmi műfajnak számító ókori történetírást a tudományos kutatásban történeti forrásként használni. Ezt a kérdést a legfontosabb görög történetírók (Hérodotos, Thukydidés, Xenophón, Polybios) műveiből vett részletek elemzése során fogjuk megvizsgálni.

 

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

referátum, ZH