A kurzus kódja(i): BBN-TÖR-205/7

 

 

A kurzus címe: Róma és a hellenisztikus Kelet

 

 

Az oktató neve: Kató Péter

 

 

A kurzus időpontja, helyszíne:  Hétfő 16:00-18:00 MUK 6-8. I. 138.

 

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

A szeminárium a Róma és a hellenisztikus világ között viszony alakulását követi nyomon az első kapcsolatfelvételektől a nagy háborúkon át a római provinciák megalapításáig. A vizsgálat középpontjában a következő kérdések állnak majd: Beszélhetünk-e egyáltalán római imperializmusról , és ha igen, mikor? Milyen motívumok késztették a rómaiakat terjeszkedésre a Mediterráneum keleti részében? Hogyan reagáltak a hellenisztikus államok a római expanzióra? Hogyan függenek össze a történetírás válaszai az előbbi kérdésekre a modern kori nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, USA) megítélésével?

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

referátum, szemináriumi dolgozat