A kurzus kódja(i): BBN-TÖR-205/5, TÖN-213.

 

 

A kurzus címe: Háború a hellenisztikus korban

 

 

Az oktató neve:

Kató Péter

 

A kurzus időpontja, helyszíne:  Hétfő 12:00-14:00 MUK 6-8. I. 140.

 

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

Az Alexandros uralkodása és Augustus principátusa közötti mintegy három évszázad a szakadatlan háborúk időszaka volt a Mediterráneum keleti részében. A szeminárium azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a különböző típusú (reguláris és irreguláris, helyi és régiókon átívelő, győztes és vesztes) háborúk milyen hatást gyakoroltak a hellenisztikus világ különböző államaira, ill. azok lakóira. A háborúk kapcsán így a korabeli  hadseregek és a hadviselés mellett így megbeszélésre kerülnek a hellenisztikus társadalom- és gazdaságtörténet, az uralkodói legitimáció és a vallásos mentalitás kérdései is.

 

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

referátum, szemináriumi dolgozat