A kurzus kódja: BBN-TÖR-205/3

 

A kurzus címe: A zsidóság a hellénisztikus világban

 

Az oktató neve: Kató Péter

 

A kurzus időpontja, helyszíne: MUK 6-8. I. 140

 

A kurzus leírása:

A szeminárium a zsidóság helyzetével foglalkozik a hellenisztikus monarchiák keretein belül. Megvizsgáljuk, hol éltek a Szentföldön kívül zsidó csoportok, milyen viszonyban álltak a hellenisztikus uralkodókkal, milyen kapcsolatokat ápoltak más etnikumokkal, és hogyan reagáltak a hellenisztikus kultúra befolyására. Külön figyelmet szentelünk a Makkabeus felkelés történetének.

 

 

Követelmények, értékelési szempontok:  referátum, szemináriumi dolgozat