TÖ-TÖN-216.02,  BBN-TÖR-204/1 

A római köztársaság története a kezdetektől a Scipiók koráig

c. előadás irodalomjegyzéke 

2006-2007- es tanév I. (őszi) félév

 

 

Ferenczy - Maróti - Hahn: Az ókori Róma története. Bp. 1992. 59-140. oldalak

Alföldy G.:   Római társadalomtörténet. Bp., Osiris. 2000. 17-50. oldalak

Finley, M.I.: Politika az ókorban. Bp. 1995. 56-108.

 

Hahn I.(szerk.):Róma istenei. Bp. 1975. 141-194. oldalak

Borzsák I. (szerk.):  Római történeti chrestomathia. Bp. (1963.) szövegei közül a következõ sorszámúak: 1, 4-12, 18, 52-55, 67.

Livius: Elõszó; II., III. 15-72., IV. 1-16., V. 30-55.  VI, 11-42. VII. 1-10. VIII. 1-11, IX.27-46, XXII. 1-12. XXXVIII. 40-60., XXXIX. 8-14. könyvek, illetve caputok; in:Livius A római nép története a város alapításától. Bp. 1982.

Plutarkhosz: Publicola, Cato Maior életrajza. In: Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Bp. 1978.

Polübiosz  6. könyv. in:Történeti könyvei. MáriabesenyőGödöllő, 2002.

Cicero: Az állam. Bp. 1995. 1-2 könyv.