Görög előadás

 

2013-14 II. (tavaszi) félév csütörtök 08:00-09:30

 

 

Kötelező források:

 

Németh György (szerk.): Görög-római szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 1, 3, 4, 5, 9-13, 16-22, 24-43, 46, 48-60, 62-78, 80-82, 84. sorszámú dokumentumok

Homéros: Ilias II. 166-368, VI. 119-236, XVIII. 478-617, Odysseia VI. 1-10, 262-272, IX. 105-145

Hésiodos: Munkák és napok.

Hérodotos I. 1— 94., III. 39— 60., 80—83., 118—149., IV. 145—167., V. 39—96., VI. 51—84., 121—140. IX. 116-122

Aristotelés: Az athéni állam I—XXIII. és a töredékek. (Németh György: Államéletrajzok. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.)

Pseudo-xenophóni Athéni állam (Németh György: Államéletrajzok. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.)

Plutarchos: Párhuzamos életrajzok: Théseus, Lykurgos, Solón

Szepessy Tibor (szerk.): Görög költők antológiája. Bp. 1982. 48-78, 82-91, 103-132, 217-222.

Aristophanés: Felhők

 

 

Kötelező szakirodalom:

Németh - Hegyi W.: Görög-római történelem. Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 31-279.

Németh Gy. – Ritoók Zs. – Sarkady J. – Szilágyi J. Gy.: Görög művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 388-403, 434-442, 468-499

 

 

Az írásbeli vizsgára az alábbi fogalmakat és évszámokat, valamint a következő forrásokat kell ismerni: Németh György (szerk.): Görög-római szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 1, 10, 16, 25, 27, 35, 38, 40, 46, 55, 64, 70 sorszámú dokumentumok.

 

 

Fogalmak (a tankönyv és az előadás alapján)

 

agora

 

aisymnétés

 

akropolis

 

amphiktyonia

 

anax

 

antidosis

 

apoikia

 

archagetas

 

archaiologia

 

archón

 

asylia

 

autochthón

 

axón

 

basileus

 

boiótarchos

 

bulé

 

chóra

 

chorégia

 

damos

 

demagóg

 

demokrácia

 

démos

 

diadochos

 

diakrioi

 

diallaktés

 

dióbelia

 

diolkos

 

dór vándorlás

 

drachma

 

dulos

 

eisphora

 

ekklésia

 

élektron

 

emporion

 

ephoros

 

epiphaneia

 

epónymos

 

eqeta

 

ethnos

 

etnogenezis

 

eupatridák

 

genos

 

geometrikus korszak

 

geómorosok

 

gerusia

 

hektémorosok

 

helóta

 

herma

 

hérós

 

hetaireia

 

hetairos

 

hippeus

 

homoios

 

hoplita (hoplités)

 

horos

 

hybris

 

hypomeión

 

isopoliteia

 

isthmos

 

kama

 

kapélos

 

keftiu

 

kekemena

 

klaros

 

kléruchia

 

kléruchos

 

koiné eiréné

 

kómé

 

krypteia

 

kyklopikus

 

kylóni vérbűn

 

labrys

 

labyrinthos

 

laoi

 

lawagetas

 

leiturgia

 

lineáris A

 

lineáris B

 

logographos

 

meander

 

medimnos

 

médismos

 

mediterrán polikultúra

 

megaron

 

metoikos

 

métropolis

 

mikté politeia

 

mina

 

minósi kor

 

mykénéi koiné

 

mykénéi kor

 

nauarchos

 

néma kereskedelem

 

neodamódés

 

nomarchés

 

nomos

 

nomothetés

 

obolos

 

oikistés

 

oikos

 

oligarchia

 

olympiai időszámítás

 

orientalizáló vázafestészet

 

orphika

 

ostrakismos

 

ostrakon

 

palotagazdaság

 

pánhellén

 

pantheon

 

paralioi

 

pediakoi

 

penestés

 

pentékontaeteia

 

pentékosiomedimnos

 

pentérés

 

perioikos

 

pezetairos

 

phalanx

 

phoros

 

phratria

 

phylé

 

polemarchos

 

polis

 

politeia

 

politeizmus

 

presókratikus

 

protogeometrikus

 

proxenia

 

proxenos

 

prytaneia

 

prytanis

 

pséphisma

 

qasireu

 

redisztributív

 

sarisa

 

satrapa (satrapés)

 

satrapeia(satrapia)

 

seisachtheia

 

sötét kor

 

stadion

 

statér

 

stélé

 

stratégos

 

submykénéi

 

sykophanta (sykophantés)

 

symmachia

 

sympoliteia

 

synoikismos

 

syssitia

 

szent csapat

 

szigetstratégia

 

szofista

 

tagos

 

talanton

 

tamias

 

temenos

 

tengeri népek

 

thalattokratia (thalassokrácia)

 

theórikon

 

thés

 

thesmothetés

 

timokratikus

 

topos

 

transzhumáció

 

triérés

 

tripus

 

trittys

 

tyrannis

 

tyrannos

 

wanax

 

xenélasia

 

xenia

 

zeugités

 

 

 

Kronológia

 

 

 

Az összes évszám Krisztus születése előtti időpontot jelöl. (Az írásbeli vizsgára nem elég az alábbi adatsor bemagolása, az események hátterét és jelentőségét is ismerni kell!)

 

 

2200 k.                                    görög bevándorlás

 

2000 – 1700 k.                        régebbi palotakor Krétán

 

1700 k.-től                               újabb palotakor Krétán

 

1450 k.                                    mykénéi hódítás Krétán

 

1200 k.                                    hettita birodalom bukása

 

                                                szárazföldi mykénéi központok pusztulása

 

12-9. század                             a sötét kor

 

12. sz.                                      a tengeri népek vándorlása

 

1175 k.                                    a tengeri népek elérik Egyiptomot

 

11. sz.                                      dórok megjelenése Krétán

 

11. sz. első fele                         submykénéi kerámia

 

11. sz. második fele                  protogeometrikus kerámia megjelenése

 

8. sz.-6.sz. vége                        az archaikus kor

 

8. sz.                                        a nagy görög gyarmatosítás kezdete

 

9-8. sz.                                     polis kialakulása

 

776                                          olympiai játékok (a győztesek listájának) kezdete

 

8-7. sz.                                     messénéi háborúk

 

734 k.                                      Syrakusai alapítása

 

7. sz. második fele                    Kypselos Korinthos tyrannosa

 

640                                          Kylón győz az olympiai játékokon

 

632 (?)                                     Kylón tyrannis-kísérletének hagyományos dátuma

 

621                                          Drakón törvényhozásának hagyományos dátuma

 

7. sz. vége                                Theagenés Megara tyrannosa

 

600 k.                                      Massilia alapítása

 

600 k. – 570 k.                        Kleisthenés Sikyón tyrannosa

 

600 k. – 550 k.                        Periandros tyrannisa

 

594/3 v. 593/2                         Solón archóni éve

 

560–546                                  Kroisos uralkodása Lydiában

 

560 k.–527                              Peisistratos tyrannisa Athénban

 

559–530                                  Kyros uralkodása Perzsiában

 

556                                          Chilón ephoros

 

550 k.                                      peloponnésosi szövetség kiépítésének kezdete

 

546                                          Sardeis bevétele

 

540 k.– 522                             Polykratés Samos tyrannosa

 

529–522                                  Kambysés uralkodása Perzsiában

 

527–510                                  Hippias tyrannisa Athénban

 

525/4                                       Kleisthenés archón

 

522–486                                  I. Dareios uralkodása Perzsiában

 

513                                          Dareios skytha-hadjárata

 

510                                          Hippias elűzése

 

508/7                                       Isagoras elűzése, Kleisthenés reformja

 

500/499                                   naxosi expedíció, ión felkelés

 

493                                          Themistoklés archón

 

492–449/8                               Görög-perzsa háborúk

 

490                                          marathóni csata

 

487                                          az archónokat a hippeis és pentékosiomedimnoi közül sorsolják

 

486–465                                  Xerxés uralkodása Perzsiában

 

480                                          thermopylai és salamisi csata

 

479                                          plataiai csata

 

                                                mykaléi csata

 

479/8                                       az athéni városfalak felépítése

 

478                                          délosi szövetség megalapítása,

 

471 k.                                      Themistoklés ostrakizálása

 

465-63                                     Thasos elszakadási kísérlete

 

464                                          földrengés és helótafelkelés Spártában

 

462                                          Ephialtés reformjai

 

462/461 k.                               Kimón ostrakizálása

 

460–445                                  az első peloponnésosi háború

 

457                                          a tanagrai és oinoéi csata

 

                                                zeugitésekből is lehet archón

 

454                                          a délosi szövetség egyiptomi veresége Prosópitisnél

 

                                                a szövetségi kincstárt Délosról Athénba szállítják

 

451                                          athéni győzelem a kyprosi Salamisnál

 

451/50                                     az athéni polgárjogi törvény

 

449/8                                       a Kallias-féle béke a délosi szövetség és Perzsia közt

 

447                                          koróneiai csata, Athén elveszti Boiótiát

 

446/5                                       harminc éves béke Athén és Spárta között

 

444                                          Thurioi alapítása.

 

443                                          Thukydidés, Melésias fiának ostrakismosa.

 

432                                          a megarai pséphisma

 

431–404                                  A peloponnésosi háború

 

431–421                                  archidamosi háború

 

430                                          Spártai támadás Attika ellen. A járvány, Periklés leváltása

 

429                                          Periklés halála,

 

425                                         Pylos és Sphaktéria elfoglalása. Kleón fölemeli a szövetségesek adóját

 

422                                          Kleón és Brasidas elesik Amphipolisnál.

 

421                                          Nikias féle béke.

 

416                                          Mélos lerohanása.

 

415–413                                  A szicíliai hadjárat

 

413                                          Dekeleia elfoglalása. A szicíliai vereség

 

412                                         Spártai-perzsa szerződés. Chios, Lesbos és Milétos elszakad Athéntól

 

411                                          A négyszázak, majd ötezrek uralma Athénban

 

408                                          Alkibiadés Athénban

 

406                                          Arginusai csata és a győztes hadvezérek elítélése.

 

405                                          Aigospotamoi.

 

404                                          Athén eleste. A harminc zsarnok uralma.

 

403                                          A harmincak bukása, a demokrácia restaurálása Athénban

 

401                                          Epitadeus ephoros reformja Spártában

 

                                                Kyros perzsa trónkövetelő elesik Kunaxánál

 

399                                          Sókratés halála

 

399 k.                                      Kinadón összeesküvése Spártában

 

395–387                                  korinthosi háború

 

387                                          Antalkidas-féle (király)béke

 

377                                          a második athéni tengeri szövetség

 

371–362                                  Thébai hegemóniája

 

371                                          leuktrai csata

 

362                                          mantineiai csata, Epameinóndas halála

 

362/361                                   közös béke (koiné eiréné)

 

359–336                                  II.Philippos uralkodása

 

338                                          A chairóneiai csata.

 

338–337                                  korinthosi kongresszus. A korinthosi szövetség megalapítása

 

336                                          III. Dareios trónralépése

 

336 nyár                                  II.Philippos halála, Nagy Sándor (III. Alexandros) trónra lépése

 

334                                          a Perzsia elleni hadjárat kezdete. A granikosi ütközet

 

333                                          az issosi csata

 

332                                          Tyros elfoglalása, Egyiptom meghódítása

 

331                                          a gaugaméliai csata

 

330                                          III. Dareios halála.

 

327                                          Nagy Sándor és Rhóxané házassága

 

326                                         Csata a Hydaspés folyónál Indiában. A sereg megtagadja a továbbvonulást

 

324                                          a súsai menyegző

 

323                                          Nagy Sándor halála

 

323/322                                   a lamiai háború

 

301                                          az ipsosi "királyok csatája". Antigonos halála

 

305/304                                  Ptolemaios felveszi a királyi címet, vele a Ptolemaiosok dinasztiája jut hatalomra Egyiptomban

 

279                                          az aitólok győzelme Delphoinál a kelták fölött

 

148                                          Makedónia római provinciává válik

 

146                                          az acháj szövetség bukása, Korinthos lerombolása

 

64                                           XIII. Antiochost Pompeius megfosztja trónjától. Syria római tartomány

 

30                                            VII. Kelopatra halála, az önálló Egyiptom bukása