A kurzus kódja

BBN-TÖR-191 TÖ-218 TÖN-218

 

A kurzus címe:

Bevezetés a görög és a római vallások történetébe

 

Az oktató neve: Hegyi W. György

 

A kurzus időpontja, helyszíne: Csütörtök 12-13.30,

 

A kurzus leírása :

Az előadás a téma nagysága miatt csak „bevezetés” lehet, néhány fontos kérdés vizsgálatával kíván olyan ismereteket adni, amelyek megalapozhatják a két kultúra különböző, de több szállal is összekapcsolódó vallásainak a feltérképezését. A félév során nagy hangsúlyt kap a vallástörténeti problémáknak a történelem többi területével való kapcsolata, olyan források és kérdések kerülnek elő elsősorban, ahol fontosak a társadalomtörténeti, politikatörténeti stb. aspektusok is.

A kultuszok, a mitológia, a papi testületek stb. vizsgálata lehetséges kapcsolódási pontokat teremt más diszciplínák felé is, mint például a kulturális antropológia, a szociológia vagy az irodalomtudomány, hiszen a vallástörténet nem képzelhető el ezeknek (és más) tudományoknak egyes eredményei és impulzusai nélkül.

 

A félév néhány témaköre:

A görög és a római vallás azonos vonásai és alapvető különbözősége.

A keleti hatások kérdése a görög mitológiában. 

Istenek, istennők, hérószok mitológiai történeteinek elemzése.

Mítoszelméletek.

Mitológia és történelem.

Alvilág.

Polisz és kultusz.

Delphoi szerepe a görög világban.

Vallás és politika.

Az etruszkok és a római vallás.

A római mítoszok, illetve hiányuk.

A köztársaság vallási intézményeinek kialakulása.

Vallás és politika Rómában. A „bacchanália-ügy”(Kr.e. 186.) elemzése.

Augustus és a római vallás.

Mágia.

 

 

Követelmények, értékelési szempontok:

A félévet szóbeli vizsga zárja, amelynek anyaga az előadások és a kötelező irodalom.