A kurzus kódja: TANM-TÖR-101

A kurzus címe:

Források az ókor történetének tanulmányozásához (Tanári MA)

Az oktató neve: Hegyi W. György

 

 

A kurzus időpontja, helyszíne: Szerda 18:00-19:30, MUK 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

A kurzus célja egyrészt az ókor egyes fontos, és a közoktatásban is felhasználható forrásainak, forrástípusainak megismerése (részben a már meglévő ismeretek elmélyítése), másrészt a források elemzésének gyakorlása, sajátosságaik, valamint a saját korukkal való kapcsolatuk megértése. A kurzus — a rövid bevezetőket leszámítva — közös forráselemzésekkel, ötletek, módszerek megvitatásával fog eltelni.

 

 1. Az ókori Kelet fontosabb forrástípusainak áttekintése, és egyes források elemzése.
 2. Az Ószövetség mint történeti forrás.
 3. A görög történelem fontosabb forrástípusainak áttekintése. LineárisB dokumentumok.
 4. Homérosz és Hésziodosz szövegek.
 5. Hérodotosz. Közösségek és „múltjaik”. Kulturális emlékezet.
 6. Thuküdidész. A jelen mint történelem. Görög feliratok.
 7. Görög filozófusok és a történelem.
 8. A római történelem fontosabb forrástípusainak áttekintése. Róma alapítása. Mese és történelem.
 9. Szónoki beszédek és történelem.
 10. Irodalmi szövegek és történelem
 11. Res gestae. Római feliratok.
 12. Elbeszélő források és pénzérmék a császárkorból.

 

 

Követelmények, értékelési szempontok:

A kurzust lezáró jegy két zh és egy otthon elkészítendő elemzés alapján alakul ki