A kurzus kódja: BBN-TÖR-205

 

A kurzus címe: Róma és Itália

 

Az oktató neve: Hegyi W. György

 

A kurzus időpontja, helyszíne: MUK 6-8. I. 140. Szerda 14:00-15:30

 

A kurzus leírása :

A kurzus egyik célja, hogy Itália népeinek történelmét megismerjük, és megértsük szerepüket Róma történetében. A másik cél módszertani: a forráselemzésnek, illetve egy problémafelvetés dolgozattá formálásának gyakorlásához kíván teret és segítséget, valamint ösztönzést biztosítani. A félév két részből fog állni. Az elsőben ”átfogóbb” jellegű forrásokat dolgozunk fel közösen, ismerkedünk a félsziget földrajzával, áttekintjük a Város és Italia kapcsolatának történetét. A félév második felében a kérdéskör néhány elemét fogjuk tárgyalni.

 

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Egy kisebb előadás a félév második felében, egy otthoni, 10-12 oldalas, jegyzetekkel ellátott dolgozat a félév végére, valamint két zh a félév során. A félévet záró jegybe beleszámít az órai munka is.