A kurzus kódja: BBN-TSP-211 TÖN-310 TÖ-3XX#4 XX-125 VKN-125#2

 

A kurzus címe: Individuum a görögök és rómaiak világában.

Az oktató neve: Hegyi W. György

 

A kurzus időpontja, helyszíne:  Szerda 16-17.30, MUK 6-8. I. 138.

 

A kurzus leírása:

A kurzus célja a görög és itáliai közösségek és az azokat alkotó egyének viszonyainak vizsgálata. Mi az egyes emberek szerepe a különböző típusú csoportokban? Milyen szerepfogalmak alakultak ki az ókorban? A „társak” közül való kiemelkedésnek mi volt a hajtóereje, és milyen formái voltak? A közösségen kívüli lét milyen formáival találkozhatunk a forrásokban? Ezekkel és hasonló kérdésekkel fogunk foglalkozni az archaikus kor vonatkozó forrásait és a szociológia néhány klasszikusának egy-két részletét feldolgozva. 

 

Követelmények, értékelési szempontok:

A hallgatók választhatnak, hogy egy otthoni, 10-12 oldalas, jegyzetekkel ellátott dolgozatot adnak le a félév végén, vagy két kisebb írást: a szakirodalom egy idegen nyelvű cikkének bemutató összefoglalóját és egy rövid forrásrészlet elemzését vagy kommentárját.

A félévet záró jegybe beleszámít az órai munka is.