A kurzus kódja(i): TANM-TÖR-101L

A kurzus címe:

Források az ókor történetének tanulmányozásához (Tanári MA)

Az oktató neve: Hegyi W. György

 

 

A kurzus időpontja, helyszíne:

Péntek 13:00-14:00, MUK 6-8. 321.

 

A kurzus leírása

A kurzus célja egyrészt az ókor egyes fontos, és a közoktatásban is felhasználható forrásainak, forrástípusainak megismerése (részben a már meglévő ismeretek elmélyítése), másrészt a források elemzésének gyakorlása, sajátosságaik, valamint a saját korukkal való kapcsolatuk megértése. A kurzus — a rövid bevezetőket leszámítva — közös forráselemzésekkel, ötletek, módszerek megvitatásával fog eltelni.

 

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

A kurzust lezáró jegy egy zh és két otthon elkészítendő elemzés alapján alakul ki.

A zh anyaga:

Németh - Hegyi W.: Görög-római történelem. Osiris Kiadó, Budapest, 2011.

59-64; 74-84; 141-168; 190- 217;274-284; 300-308; 349-375; 385-410; 426-434; 465-505; 534-548