A kurzus kódja(i):  BMA-TÖRD-ANT-19M

 

A kurzus címe: Szöveg és történelem IV. Interpretáció és történelem

 

Az oktató neve: Hegyi W György

 

A kurzus időpontja, helyszíne: szerda 14:00-15:30;  MUK 6-8. I. em. 138.

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

A kurzus célja a római történelem (elsősorban a köztársaság és a principátus kezdeteinek történelme) írott forrásaival, forráscsoportjaival való kapcsolat elmélyítése. A félév során „irodalmi” szövegek helyét próbáljuk majd megtalálni a politikai, illetve társadalmi kontextusban, valamint „politikai” szövegek irodalmi beágyazottságát igyekszünk megérteni. Az órákon a szövegelemzés gyakorlata mellett a szövegelemzés elméletének néhány kérdésével is foglalkozni fogunk.

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

Órai munka és egy beadandó 10-12 oldalas szemináriumi dolgozat.