A kurzus kódja(i): BMA-TÖRD-ANT-14M

 

A kurzus címe: Tárgy és történelem II.

A római tárgyi kultúra szöveges forrásai. Értékek megjelenítése

 

Az oktató neve: Hegyi W György

 

A kurzus időpontja, helyszíne: csütörtök, 10.15-11.45; MUK 6-8. I. em. 145.

 

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

A kurzus fő témája a társadalmi értékek, illetve a politikai törekvések megfogalmazódása a res publica tárgyi kultúrájában. Az órákon ezek emlékeit, valamint hozzájuk kapcsolódó (például elveszett képeket, szobrokat leíró) írásos forrásokat elemzünk a szakirodalom segítségével. A kurzus további célja a fenti téma feldolgozása mellett, hogy a római képzőművészet vonatkozó korszakának forrásanyagában és kérdéseiben a hallgatók a félév végére jártasak legyenek.

 

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

Órai munka és egy beadandó 10-12 oldalas szemináriumi dolgozat