TÖ-TÖN-214; BBN-TÖR-203

Görög történelem Homérosztól Themisztoklészig

— Vizsgakövetelmények —

 

Források:

Homéros: Ilias II., XVIII., Odysseia IX.

Hésiodos: Munkák és napok.

Hérodotos I. 1— 94., II. 1—59., III. 39— 60., 80—83., 118—149., IV. 145—167., V. 39—96., VI. 33—42., 51—84., 121—140. VII. 172—239.

Thukydidés I. 1—23.

Aristotelés:    Politika I. 1—4., II, III. 1—11.

                              Az athéni állam I—XXIII. és a töredékek.

XENOPHÓN: A lakedaimóniak állama.

Plutarchos: Párhuzamos életrajzok: Lükurgosz, Szolón, Themisztoklész

Szepessy Tibor (szerk.): Görög költők antológiája. Bp. 1982. 48—78., 82—91., 103—119., 125—132., 139—141.

Németh György (szerk.): Görög történelem. Szöveggyűjtemény. Bp. 1996. 40, 42—101., 104., 130. (a számok a szövegek számai, nem oldalszámok).

 

 

Irodalom

Hegyi—Kertész—Németh—Sarkady: Görög történelem. Bp. 1995. 103—162.

Hegyi W. György: Állam és gazdaság a tyrannosok korában. In: Sic Itur Ad Astra. 2000. 1-2. sz. 155-180.

Németh György: A polisok világa. Bp. 1999. 97—108.,169—205.

Ritoók—Sarkady—Szilágyi: A görög kultúra aranykora. Bp. 19842. 103—154., 167—181. Vagy: Németh—Ritoók—Sarkady—Szilágyi: Görög művelődéstörténet. Bp. 2006. 111—161., 177—190.

Sarkady János: A görög társadalom fejlődése a 12—8. században. In Népi kultúra, népi társadalom. Bp. 1975. 67—101.