A kurzus kódja(i): XX-VKN-125/4

A kurzus címe:  Az antik irodalom mint történeti forrás

Az oktató neve:  Hegyi W. György

A kurzus időpontja, helyszíne: Csütörtök 14.00-15.30

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

A görög és római történelem egyik legszebb és legérdekesebb forráscsoportja az ókori irodalom. A különböző műfajok és szerzők más-más megközelítést kívánnak az olvasótól és különböző típusú információkat is nyújtanak például a társadalom-, eszme-, politikatörténet etc. kérdéseihez. Az óriási anyagból a kurzus néhány szerzőt (például Szapphó, Szolón, Ennius, Horatius) emel ki, akiknek egy-két művét a szemináriumokon közösen elemezzük

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

A hallgatók választhatnak, hogy egy otthoni, 10-12 oldalas, jegyzetekkel ellátott dolgozatot adnak le a félév végén, vagy két kisebb írást: a szakirodalom egy idegen nyelvű cikkének bemutató összefoglalóját és egy rövid forrásrészlet elemzését vagy kommentárját.

A félévet záró jegybe beleszámít az órai munka is.