A kurzus kódja(i): TÖ-TÖN-310/2 , TSP-211/6

A kurzus címe: Homérosz és a görög történelem

Az oktató neve: Hegyi W. György

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

A kurzus célja az Iliász és az Odüsszeia egy-két részletének elemzése révén egyrészt közelebb kerülni a homéroszi művekhez, másrészt néhány sötét- és archaikus kori probléma feldolgozása, például: a homéroszi királyság és arisztokrácia, a korai társadalmi struktúrák, a „kulturális emlékezet” etc.

Minden szeminárium, de egy szakszeminárium különösen a résztvevők aktivitására és érdeklődésére épül: az órák a közös elemzésekből, vitákból és a diákok rövidebb beszámolóiból fognak állni.

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

A hallgatók választhatnak, hogy egy otthoni, 10-12 oldalas, jegyzetekkel ellátott dolgozatot adnak le a félév végén, vagy két kisebb írást: a szakirodalom egy idegen nyelvű cikkének bemutató összefoglalóját és egy rövid forrásrészlet elemzését vagy kommentárját.

A félévet záró jegybe beleszámít az órai munka is.