A kurzus kódja(i): XX-VKN-125/2/3

A kurzus címe: "Mi és az idegenek" az antik forrásokban

Az oktató neve:  Hegyi W. György

A kurzus időpontja, helyszíne: Csütörtök 12.00-13.30 MUK 4/F. 218.

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

Minden kultúráról sokat elárul, hogy hogyan viszonyult a környező, idegen népekhez, mennyire érdeklődött irántuk, milyen információi és félelmei voltak róluk. A kurzuson olyan forrásokkal fogunk foglalkozni, amelyek segítségével megismerhetjük (egy félév lehetőségeihez mérten) a görögök és rómaiak idegenekről, illetve ezen keresztül az önmagukról alkotott képét. A több mint évezrednyi eszmetörténetből — természetesen — csak egy-két csomópontot, forráscsoportot emelünk ki.

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.):

A hallgatók választhatnak, hogy egy otthoni, 10-12 oldalas, jegyzetekkel ellátott dolgozatot adnak le a félév végén, vagy két kisebb írást: a szakirodalom egy idegen nyelvű cikkének bemutató összefoglalóját és egy rövid forrásrészlet elemzését vagy kommentárját.

A félévet záró jegybe beleszámít az órai munka is.